Yakın Doğu Üniversitesi, İmza Attığı Dört Önemli Araştırmayı Dubai’de Düzenlenen Konferans Dizisinde Bilim Dünyası ile Paylaştı
Date Added: 02 Mart 2022, 15:20


Dubai’de Higher Colleges of Technology tarafından düzenlenen Bilim ve Mühendislik Teknolojisindeki Gelişmeler başlıklı uluslararası konferans dizisinde, Yakın Doğu Üniversitesi, biri çağrılı dört sözlü bildiri sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de Higher Colleges of Technology tarafından 21-24 Şubat 2022 tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenen “Bilim ve Mühendislik Teknolojisindeki Gelişmeler – Advances in Sciences and Engineering Technology” konferans dizisine 4 farklı bildiri ile katıldı.

Dokuz mühendislik dalının her birinde düzenlenen konferanslardan oluşan konferans dizisinde; yeni teknolojiler, uluslararası katılımla masaya yatırıldı. Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin’in oturum başkanlığı da yaptığı konferans dizisi kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi bildirilerini, biyomedikal mühendisliği ile sürdürülebilir çevre ve kentsel altyapı konferanslarında sundu.

Konferans dizisinde Biyomedikal Mühendisliği, Sürdürülebilir Çevre ve Kentsel Altyapı, Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji, Lojistik ve Endüstriyel Sistem Mühendisliği, Deniz Taşımacılığındaki Yenilikler, Mühendislik Eğitiminde Yenilikler, Havacılık ve Uzay Teknolojisi, İleri Malzeme, Tasarım ve İmalat ile Mekatronik, Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka Uygulamaları alanları ele alındı.
Akademisyenleri, araştırmacıları, mühendisleri, lisansüstü ve lisans öğrencileri ile devlet ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek dokuz Mühendislik disipliniyle ilgili teorik ve pratik bilgileri, en iyi uygulamaları ve yenilikleri paylaşmak için düzenlenen konferanslarda sunulan çalışmalar IEEE Xplore Digital kütüphanesinde de yayınlanacak.


Yakın Doğu Üniversitesi’nden biri çağrılı dört önemli araştırma sunumu!
Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarının imzasını taşıyan dört önemli araştırma, biri çağrılı olmak üzere konferans dizisinde sözlü bildiri olarak sunuldu. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Doç. Dr. Buket Baddal ve Öğr. Gör. Berna Uzun’un; sınır kapılarından geçişlerde uygulanan karantinalı ve karantinasız çifte tarama stratejisinin etkinliğini değerlendirdikleri çalışmanın sunumunu Doç. Dr. Buket Baddal yaptı. Çalışmada, sınır geçişlerinde koronavirus taşıyıcılarının belirlenmesinde çift testin önemi ve çift test ile birlikte yedi günlük karantinanın ülke içi yayılımın kontrol altına alınmasındaki etkisi matematiksel olarak ölçülüyor.


Yakın Doğu Üniversitesi’nin sözlü bildiri olarak sunduğu diğer araştırmalar da multidisipliner yönleriyle dikkat çekiyor. Sunumu yapılan çalışmalardan biri, tiroid kanserini VIKOR yöntemi ile analiz ederek en etkili tedavi yöntemlerinin belirlenmesini amaçlıyor. Araştırma, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Doç. Dr. İlker Özşahin, Öğr. Gör. Berna Uzun ve Mubarak Taiwo Mustapha’nın imzasını taşıyor. Aynı ekibin hazırladığı ve sunumu yapılan bir diğer çalışması ise elektronik tansiyon ölçme cihazlarını “bulanık TOPSIS” yöntemi ile değerlendirerek matematiksel olarak en etkili cihazı belirliyor.

Sürdürülebilir Çevre ve Kentsel Altyapı konferansında sözlü bildiri olarak sunulan çalışma ise Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Öğr. Gör. Berna Uzun ve Nivin Ghaboun’un imzasını taşıyor. Araştırma, inşaat malzemeleri atık bertaraf yöntemlerinin çok kriterli karar analizi ile değerlendirerek en iyi atık bertaraf yönteminin belirlenmesini amaçlıyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Düzenlediğimiz uluslararası kongrelerle bilim dünyasını bir araya getirmeye ve farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası kongrelerde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz.”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education tarafından Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında gösterildiğini hatırlatarak “Farklı mühendislik dallarının her birinde geleceğin teknolojilerinin tartışıldığı böylesine önemli bir konferans dizisinde dört çalışma ile yer almamız Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliğini ortaya koyması açısından son derece önemli” ifadesini kullandı.

“Dubai’de Higher Colleges of Technology tarafından düzenlenen konferans dizisinde çalışmalarını sunan bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olarak; bir yandan düzenlediğimiz uluslararası kongrelerle bilim dünyasını bir araya getirmeye devam ederken, farklı ülkelerde düzenlenen uluslararası kongrelerde ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.