Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesinden İletişim Fakültesi Öğrencileri İçin Yeni Kaynak Kitaplar…
Eklenme Tarihi: 17 Mart 2019, 11:40
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 15:23

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından sinema, basın etiği, iletişim ve müzik konularını kapsayan 4 yeni kitap yayımladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo TV ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın, “Sinemada Görüntü Yönetmenliği: Türk Sinemasında Aytekin Çakmakçı Örneği”, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay’ın “Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri: KKTC Örneği", Zeyde Yalıner Örek’in "1974 öncesi Türk Sinemasının Kıbrıs Mücadelesine Etkileri” ile Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağdaş Öğüç’ün “İletişim Şekli Olarak Protest Müzik: Blues Örneği” isimli kitapları yayınlandı.

Doç. Dr. Fevzi Kasap kitabında Berfun Baltacı ile birlikte, Türk Sineması'nda Aytekin Çakmakçı'yı irdelerken, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay kitabında basın hak ve özgürlüklerini konu aldı. Dr. Çağdaş Öğüç kitabında popüler kültür olgusu içinde Blues müziğini ele alırken, Zeyde Yalıner Örek de, kitabında Türk sinemasının, Kıbrıs Türk Milli mücadele tarihine olası etkileri ve Kıbrıs’ta sinema kültürünün inceledi.

Sinema Alanında Çalışan Araştırmacılara Kaynak Olacak…
Doç. Dr. Fevzi Kasap ile Berfun Baltacı’nın hazırladığı “Sinemada Görüntü Yönetmenliği: Türk Sinemasında Aytekin Çakmakçı Örneği” isimli kitap, sinema sanatının toplumsal gelişime katkı koyan en önemli sanat dallarından biri olarak, topluma öncülük etmesi yanı sıra, toplumsal bellek oluşturulmasına da katkı koyduğuna da işaret ediyor.

Kitabın sinema alanında çalışan tüm araştırmacılara kaynak olacağı düşüncesiyle, Türk sinemasında alaylı olarak emek vermeye başlayan ve usta derecesine kadar yükselen Aytekin Çakmakçı'nın gelişimini konu alıyor. Kitap uluslararası bir yayınevi olan Lambert Academic Publishing (LAP Yayınevi) aracılığıyla yayınlandı.

Yeni Medya Sisteminde Etik Anlayışların Tespiti Ele Alındı…
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay’ın On İki Levha Yayınevi'nde yayınlanan “Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri: KKTC Örneği" isimli kitapla gelişen teknoloji ile önemli bir alternatif oluşturan yeni medya üzerinden, aktif yayın sürdüren yeni medya haber sitelerinin etik anlayışlarını tespit etmeyi amaçlıyor.

Temel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneğinin ele alındığı çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren yeni medya haber siteleri ilgili sitelerde yayınlanan haberler incelenerek, etik, hukuki ilkelere aykırılıklar tespit edilerek analizleri gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, ilgili sitelerde habercilik mesleğine devam eden bireylerle mülakatlar gerçekleştirilerek, KKTC yeni medya haber sitelerinde söz konusu etik-hukuki ihlallerin yol açtığı sonuçlar ve sorunlar ile çözüm önerilerine yer verildi.

Tüketim Toplumunda Müziğin Değişimi ve İktidarlar Tarafından Kullanılması İrdelendi…
Dr. Çağdaş Öğüç’ün de aynı zamanda yüksek lisans tezi olan "İletişim Şekli Olarak Protest Müzik: Blues Örneği" kitabını uluslararası bir yayınevi olan Lambert Academic Publishing (LAP Yayınevi) aracılığıyla yayınladı.

Çalışma, özellikle 1900'lerin başında Amerika'da ve devamı olarak dünyanın farklı bir çok noktasında meydana gelen politik, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerle şekillenen popüler kültür olgusu içinde Blues müziğini inceliyor. Toplumsal gerçekliğin çözülmesinde bir araç olarak kullanılan müzik eserlerinin incelendiği çalışmada, müziğin modernleşmesi sürecinde iktidarlar tarafından aşağılanmakla beraber, günü geldiğinde de iktidarların elinde, kendi çıkarları için kullanıldığı tespiti bulunuyor.

Çalışmada, Blues müziğin karakter yapısı ile dertlerin iletilmesinde bir araç olarak kullanılması yanı sıra, özellikle müziğin şehirleşmesi ile birlikte, tüketim toplumu içerisinde şekil değiştirmesi de işlenirken, tüketim toplumunun müziği yozlaştırması, tüket ve kenara at mantığının, müziğin önünde ne gibi engeller yarattığı da irdelendi.

Örek'ten "1974 öncesi Türk Sinemasının Kıbrıs Mücadelesine Etkileri" Kitabı
Zeyde Yalıner Örek'in "1974 Öncesi Türk Sinemasının Kıbrıs Mücadelesine Etkileri" kitabı ise uluslararası bir yayınevi olan Lambert Academic Publishing (LAP Yayınevi) aracılığıyla yayınlandı. Çalışmada, 1974 Öncesi Türk Sinemasının Kıbrıs Türk Milli mücadelesine etkileri ve sinema kültürünün incelenmesi amaçlanmıştır. Kıbrıs’a sinemanın gelişi ve Kıbrıs’ta sinemanın önemi, yapılan söyleşiler ve araştırmalar aracılığıyla aktarılmaya çalışılırken, Kıbrıs’ta gösterilen filmler ve Türk Sinemasında Kıbrıs konulu filmler ele alındı. Ayrıca incelenen Kıbrıs temalı filmler aracılığı ile Türk Milli mücadelesinde Türk sinemasının etkileri incelendi.