Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi İki Bildiri İle Temsil Edildi…
Date Added: 04 Kasım 2019, 16:03
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 16:31

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, KKTC Yörükler Derneği, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen I. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Radyo TV ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pelin Agocuk ve Öğretim Görevlisi Zeyde Yalıner Örek, Gazimağusa'da düzenlenen I. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde iki bildiri sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri kongrede, "İngiliz Sömürge Yönetiminde Kıbrıs Türk Milliyetçiliği, Var Olma Mücadelesi ve Türkiye ile İlişkiler: Mehmet Remzi Okan ve Söz Gazetesi Örneği" ve "1974 Öncesi Türk Sinemasının Kıbrıs Türk Milli Mücadelesine Etkileri" adlı bildirileri sundu.

Osmanlı egemenliği ile İngiliz sömürge döneminin anlatıldığı bildirilerde, süreç içerisinde Türkiye ile olan ilişkilerde Söz Gazetesi ve Mehmet Remzi Okan’ın, bu süreçteki önemli konumu ele alındı. Çalışmada, Kıbrıslı Türk Mehmet Remzi Okan tarafından kurulan ve adada ilk Latin Alfabesi ile Türkçe yayım yapan Söz Gazetesi aracılığıyla Türkiye ile olan bağları dinamik tuttuğu, adadaki Kıbrıslı Türklerin Anavatanları ile ilişkilerinin sürmesini sağladığı belirtildi. Özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde, adada toplanan yardımların Türkiye’ye gönderilmesinin Atatürk ve İsmet İnönü tarafından Söz Gazetesi ve Mehmet Remzi Okan’ın faaliyetlerinin desteklenmesi örnekleri verildi.


1974 Öncesi Türk Sinemasının Kıbrıs Türk Milli Mücadelesine Etkileri İncelendi…
Kongrede sunulan diğer çalışmada ise, 1959-1974 yılları arasında çekilen ve rastgele örneklem yöntemi ile seçilen filmlerin söylem analizi yapıldı. Bu kapsamda, 1966 yılında yönetmenliğini Nejat Saydam’ın yaptığı “Dişi Düşman” ve 1974 yılında yönetmenliğini Ertem Göreç’in yaptığı “Sezercik Küçük Mücahit” filmlerinin söylem analizi yapılarak, çalışmanın temel konusunu oluşturan milliyetçilik olgusu üzerinden Kıbrıs Türk Milli Mücadele tarihi incelendi.

Bu bağlamda çalışma, 1974 öncesi Kıbrıs’ta gösterilen filmleri ve Türk sinemasında Kıbrıs konulu filmleri ele almaktadır. Çalışmada, sinemada milliyetçilik olgusu tartışılarak literatüre katkı sağlamanın yanında Kıbrıs Türk milli mücadele tarihine etkileri, tarihsel ve toplumsal bağlamda değerlendirildi.
1974 Öncesi Türk Sinemasının Kıbrıs Türk milli mücadelesine etkilerini ve sinema kültürünü inceleme amacı taşıyan çalışmada, bu dönemde azınlık olarak görülen Kıbrıslı Türkler’in gördüğü baskıların etkisinden kurtulmanın, milli değerlerini korumanın ve moral bulmanın en etkili aracının sinema olduğu ifade edildi. Türk sinemasında 1974 öncesi Kıbrıs konulu filmlerin, Kıbrıslı Türklerin milli duygularını etkilemenin yanında bir propaganda aracı olarak da kullanıldığı kaydedildi.