Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Tarafından Yayımlanan “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” Dergisinin Dördüncü Sayısı Şampiyon Meleklere Adandı…
Eklenme Tarihi: 12 Eylül 2023, 09:47


Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan ve yılda iki kez çıkan “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” dergisinin dördüncü sayısı yayımlandı. Dördüncü sayısı, depremzede kayıplarına ve özellikle Şampiyon Melekler hatırasına ithaf edilen derginin kapağı siyah beyaz olarak basıldı.


Sosyal bilimler ve sanat araştırmaları alanında disiplinlerarası sanat ve iletişim çalışmalarına yer verilen dergi, iletişim biliminin diğer disiplinler ile ilişkilerini, farklı perspektiflerden hareketle yansıtıyor.

 


Sinema, arkeoloji, müzecilik ve kültürel çalışmalar ele alındı…
İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap editörlüğünde yayımlanan “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” dergisinin dördüncü sayısında; sinema, arkeoloji, müzecilik ve kültürel çalışmalara ağırlıklı olarak değinildi. Dergide, Kübra Özarslan ve Bahtiyar Ahu Alpaslan’ın “Sinemanın İdeolojisini Okumak: Muhafazakar İdeoloji ve Demir Leydi”; Buğçe Dikmenay Özer’in “Kıbrıs Türk ve Rum Halk Dansları Müziklerinin Karşılıklı Etkileşimi Üzerine Genel Bakış”; Fatma Nazlı Köksal’ın “Minimalist Reklam Tasarımı: “azla özü yansıtmak”; Nezahat Doğan’ın “Analyzing Box Office Revenues of United States By Using Long Run Regression Equations”; Mehmet Altun’un “Göbekli Tepe Kültür Bölgesi’ndeki Tarih Öncesi Toplumların Kültürel Etkileşim ve İletişimine Dair Kuramların Arkeolojik Bağlamı”; Özgür Yılmazkol’un “Film Afişleri Üzerinden Göstergebilimsel Çözümleme: Kıbrıs Filmleri Örneği”; Selime Güntaş Işık’ın “Eğitimde Güncel Yaklaşımların Odağında Öğrenenlerin İyi Oluş Hallerinin Değerlendirilmesi”; Serap Işıkhan’ın “Cumhuriyet Dönemi Yapılarından İzmir Devlet Tiyatrosu Binası Özelinde Tarihi Çini Panoların Belgelenmesi ve Koruma Önerisi”; Fatih Us’un “Sinemada Kurgusal Mekan Kullanımı: Parazit Filmi” makaleleri yer alıyor.

Derginin son sayısına ise aşağıdaki adresten ulaşılabiliyor:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar/issue/79458 adresinden de ulaşılabiliyor.