Yakın Doğu Üniversitesi ile Exeter Üniversitesi’nden Ortak Makale: “Yarı Kurak Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Uygulamaların Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkisi”
Eklenme Tarihi: 19 Ekim 2018, 15:10
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 11:59

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wayne Fuller’in birlikte yürüttükleri “Tarımsal Faaliyetlerin Biyoçeşitliliğe Etkisi” başlıklı araştırma projesinden hazırlanan bilimsel makale uluslararası bilimsel dergide yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile Doç. Dr. Wayne Fuller’in birlikte yürüttükleri ve Exeter Üniversitesi Biyolojik Bilimler ve Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dave Hodgson'un bilimsel danışmanlıkla katkı koyduğu makale, SCI Expanded kategorisinde olan bir bilimsel dergide yayımlandı. Web of Science SCI Expanded kateogrisindeki dergide yayımlanmış olan ve bir çok bilim insanının ilgisini çeken makale “Yarı Kurak Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Uygulamaların Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkisi” başlığı ile yer aldı.

Kıbrıs Zeytin Bahçelerinde Farklı Tarımsal Uygulamalara Maruz Kalan Canlı Organizmaların Faaliyetlerden Nasıl Etkilendikleri Araştırıldı…
Araştırma projesinin yürütücüsü Doç. Dr. Özge Özden Fuller, yoğun tarım faaliyetlerinin, tarımsal sistemlerde yaban hayatı üzerinde olumsuz etkileri olduğunun bilindiğini dile getirerek, bu araştırmada farklı tarım uygulamalarının biyoçeşitliliğe olan etkilerini belirlediklerini söyledi.

Kıbrıs zeytin bahçelerinde farklı tarımsal uygulamalarına maruz kalan canlı organizmaların faaliyetlerden nasıl etkilendiklerini araştırdıklarını anlatan Doç. Dr. Fuller,araştırma ile ilgili olarak şunları dile getirdi: “Aşırı tarım uygulamaları (yoğun tarla sürümü ve pestisit uygulaması yapılan), az tarımsal uygulama yapılan bahçeler (yalnızca yılda 1 kez sürülen ve hiç pestisit uygulanmayan bahçeler) ve tarımsal uygulama yapılmayan zeytinliklerde omurgasız çeşitliliğini inclendi. Omurgasız faunası ve tür çeşitliliğindeki değişiklikler farklı tarımsal faaliyetler uygulanmakta olan 12 farklı zeytinlik alanda incelenerek karşılaştırılması yapıldı. Zeytin ağacı kanopilerindeki, ağaç altı bitki örtüsü üzerindeki ve toprak yüzeyindeki omurgasız örneklemeleri 8 aylık bir süre boyunca gerçekleştirildi. Gözlemler sonucunda yoğun tarımsal faaliyet uygulanmayan bahçelerde omurgasız canlı türü zenginliği önemli derecede yüksek çıktı. Fiziksel manipülasyon, pestisit ve gübrelerin girdilerinin yüksek derece kullanılmış olduğu bahçelerde ise biyoçeşitlilik oranı düşük çıkmıştır. Az miktarda manüplasyon yapılan bahçelerde biyoçeşitliliğin dengede kaldığı da gözlemlendi.”

Araştırma Üreticilerin Desteği ile Sürdürüldü…
Araştırmacılar zeytin bahçelerinde yürütülmüş olan bu bilimsel çalışmanın bahçe sahipleri ile görüşülerek araştırmanın yürütülebilmesi için izin aldıklarını ve uygulama detayları ile ilgili olarak bilgileri de yine bahçe sahibi üreticilerden edindiklerini belirttiler. Yürütücü Doç. Dr. Özge Özden Fuller  “Bizlere araştırmamız boyunca destek olan bahçe sahiplerine müteşekkiriz” dedi.

Exeter Üniversitesi ile Ortak Bilimsel Çalışmalar Devam Edecek
Araştırmaya danışmanlıkla katkı koyan Prof. Dr. Dave Hodgson’un Exeter Üniversitesi Cornwall Kampüsünde Biyolojik Bilimler ve Coğrafya Bölüm Başkanlığı ve aynı zamanda Ekoloji ve Koruma Merkezi Direktörlüğü görevlerini de yürüttüğünü belirten Doç. Dr. Özge Özden Fuller, Exeter Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü ile ortak bilimsel çalışmaların devam ettiğini kaydetti.