Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 6. Ulusal Lisansüstü Programlararası İletişim ve Etkileşim Platformu Toplantısına Katıldı
Date Added: 22 Aralık 2017, 13:52
Last Updated Date:27 Kasım 2020, 09:29

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Trabzon’daki 6. Ulusal Lisansüstü Programlararası İletişim ve Etkileşim Platformu Toplantısı ve 10. İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı’nda Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Huriye Gürdallı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 6.Ulusal Lisansüstü Programlar Arası İletişim ve Etkileşim Platformu (ULPIEP) ve 10. İç Mimarlık Bölüm Başkanları (İBBT) Toplantılarında  Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen 6. Ulusal Lisansüstü Programlararası İletişim ve Etkileşim Platformu Toplantısı’na Türkiye ve KKTC’den YÖK onaylı lisansütü prgramı bulunan 19 üniversite katıldığı belirtildi.


Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Huriye Gürdallı yaptığı açıklamada, KTÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Erkan Aydıntan’ın KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürünün ve 5. Dönem toplantısına ev sahipliği yapmış olan Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü başkanının açılış konuşmalarından sonra Gör-Öngör çalıştayının başlatıldığını söyledi. ‘Kurumsal Yapı ve İşleyiş’, ‘Eğitim Programı’, ‘Akademik Yapı’ ve ‘Akreditasyon’ ana başlığı altında SWOT analizi yapan çalışma grupları gün sonunda çalıştay sonunda gelinen noktayı tüm katılımcılara sunarak konular çözüme yönelik önerilere açılmış ve durum değerlendirmesinin yapıldığını vurguladı.

İkinci gün ise 10. İç Mimarlık Bölüm Başkanları toplantısına Türkiye ve KKTC’den 27 üniversitenin katılımıyla gerçekleştildi. KTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanın ve İç Mimarlık Bölüm Başkanının açılış konuşmalarının ardından TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak oda faaliyetleri ve sektördeki gelişmelerle ilgili bir konuşma yaptı.

Yrd.Doç.Dr. Huriye Gürdallı, İç Mimarlık Bölüm Başkanları toplantılarında aynı sorun ve umutları paylaşan farklı eğitimcilerle bir araya gelmek ve farklı ortamlarda üretilenlere tanıklık etmenin diyalog ve ortaklıklara zemin oluşturduğunu bildirerek, gerekli desteği sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve bu toplanıtlara katılımın sürekliliğini teşvik eden YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Zihni Turkan’a teşekkür etti.