Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk ve Toplum Konferansları – I
Eklenme Tarihi: 06 Mayıs 2018, 16:48
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 15:14

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Hukuk ve Toplum Konferansları düzenlenmeye başlandı. İlki düzenlenen konferansta, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Durdurmaya Yönelik Kadın Hakları Mücadelesi ve Hukuki Aktivizm: Türkiye ve ABD” konusu işlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan ve Yrd. Doç. Dr. Aydın Atılgan tarafından ilki düzenlenen konferansta, ABD Nevada Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Elizabeth L. MacDowell katılım gösterdi. Fulbright bursiyeri olarak bir süredir Türkiye’de çalışmalarını yürüten Prof. Dr. MacDowell, “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Durdurmaya Yönelik Kadın Hakları Mücadelesi ve Hukuki Aktivizm: Türkiye ve ABD” konusuyla ilgili araştırmasının ön bulgularını izleyicilerle paylaştı.

Hukuksal Meselelerin Çeşitli Toplumsal Boyutlarla Kavranabilmesi Hedefleniyor…
Konferansın açılış konuşmasını yapan Doç Dr. Eylem Ümit Atılgan, hukuksal problemlerin yalnızca mevzuat ve içtihatlarla sınırlı kalmadan çeşitli toplumsal boyutlarıyla kavranabilmesi için bu konferans dizisini organize ettiklerini belirtti. Hukuk Fakültesi bünyesinde “Hukuk ve Toplum” alanında çalışan çeşitli yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla bu konferansları sürdüreceklerini belirtti.


Türkiye ve ABD’de Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığı İrdeledi
Prof. Dr. MacDowell de, konuşmasına kendisini Yakın Doğu Üniversitesi’ne davet eden konferans düzenleyicilerine ve Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. İrfan Günsel’e teşekkür ederek başladı. Prof. Dr. Mac Dowell, araştırması için neden Türkiye ve ABD örneklerini seçtiğini açıkladığı konuşmasında, iki ülkedeki cinsiyete dayalı ayrımcılık konusundaki ortak noktalara işaret etti. Bu bağlamda toplumsal cinsiyetin iki toplumda da benzer biçimlerde ortaya çıktığını ve ortak sorunlara yol açtığını kaydetti. Konuşmacı, ayrıca iki ülkenin hukuk sistemlerinde bulunan kadına karşı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele mekanizmalarını vurgulayarak, ABD’nin tersine Türkiye’nin bu konuda pek çok uluslararası kadın hakları sözleşmesine taraf olmasının ve ayrıca yargılama süreçlerinde sivil toplum örgütlerine mağdurlara destek için yer verilmesi olanağının bulunmasını takdir ettiğini belirtti.

Prof. Dr. MacDowell, konuşmasının devamında kadın hakları mücadelesinin doğuşundan bugüne yaşanan sürece değindi. Bu süreci birbirini izleyen üç dalganın oluşumu şeklinde niteleyen konuşmacı, günümüz feminist hareketleri açısından ceza hukuku merkezli çözümlerin yerine daha yapısal çözüm önerilerinin esas alındığını vurguladı. Kadına karşı şiddet ve ayrımcılık konusunda özellikle Türkiye’deki kadın hareketinin toplumsal farkındalık yaratma konusunda önemli bir işlevi olduğunu belirten Prof. Dr. MacDowell, bu bağlamda Türkiye’deki çoğul feminist hareket yapısının uluslararası alanda dikkate alınması gerektiği fikrinde olduğunu söyledi. Öte yandan konuşmacı, hukukçuların ve özellikle de hukuk uygulamasının merkezinde yer alan avukatların aktivizminin Türkiye’de ve ABD’de günümüz feminist hareketinin gelişimi açısından kritik bir role sahip olduğunu anlatırken, avukatlık mesleğini hedefleyen hukuk öğrencilerini toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele etmek için aktif rol almaya çağırdı.

Cinsiyet Ayrımcılığında Hukukçuların Rolleri ve Kadına Şiddetin Ortak Sebepleri Sorgulandı
Prof. Dr. MacDowell’ın konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi. Konuşmacıya soru yönelten dinleyicilerin hukukçuların cinsiyet ayrımcılığına karşı neler yapabileceği, Ortadoğu’da süregelen şiddet ortamında uluslararası feminist hareketin nasıl bir role sahip olabileceği, farklı feminist geleneklerin bir arada nasıl çalışabilecekleri, cinsel suçlara karşı kimyasal hadım gibi yöntemlerin gerekli olup olmadığı, kadına karşı şiddetin farklı ülkelerdeki ortak sebepleri konusunda sorular yöneltti. Konferansın sona ermesinin ardından Prof. Dr. MacDowell, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin etkinliğe gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu, bu konferansın Türkiye’deki araştırma süreci için önemli bir aşama olduğunu belirtti.