Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Gökçe Maraşlı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin Desteği ile Düzenlenen “Çapraz Sorgu Yarışması”nda Birinci Oldu
Date Added: 28 Şubat 2021, 10:18
Last Updated Date:01 Mart 2021, 08:41


Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin desteği ile düzenlenen “Hukuk Öğrencileri Arasında Çapraz Sorgu Yarışması”nda, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Gökçe Maraşlı birinci oldu. Yarışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi ikinci, İstanbul Üniversitesi ise üçüncülüğü aldı.

Tanığın, kendisini çağıran tarafça sorgulanmasının ardından, karşı tarafın sorularına da cevap vermesi anlamına gelen çapraz sorgulama, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre adil yargılanma hakkının bir parçası olması sebebiyle yargılamada büyük önem taşıyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin desteği ile düzenlenen “Hukuk Öğrencileri Arasında Çapraz Sorgu Yarışması”na farklı üniversitelerden hukuk öğrencileri, suç mağduruna yönlendirici sorgu aşamasını canlandırdıkları videolar hazırlayarak katıldı. Çapraz sorgunun öğrenciler tarafından öğrenilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada jüri üyeleri belirlenen kurallara göre öğrencilerin sorgu performanslarını değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede, soruların kısa, açık ve net olması, yanıtı içinde saklı olan soruların sorulması, soru sorduktan sonra cevabın dinlenmesi, tanık ile münakaşa edilmemesi, tanığın anlattırıcı soruları cevaplarken söylediklerinin tekrar ettirilmemesi, tanığın, yalnızca “evet” ya da “hayır” şeklinde cevap vermesinin sağlanıp uzun açıklamalar yapmasına izin verilmemesi, nerede durulması gerektiğinin bilinmesi, ispat bakımından en önemli konunun kapanışa saklanması, giyim- kuşam, vücut dilini kullanma becerisi ve sözlü anlatım yeteneği ile konuşma üslubu gibi kriterler göz önünde bulunduruldu.

11 kişilik yarışma jürisinin verdiği puanlar sonucu Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Gökçe Maraşlı birinci oldu.

Gökçe Maraşlı: “Önemli Bir Tecrübe Edindim...”
Yarışma sayesinde hukukta önemli bir yeri olan çapraz sorguyu öğrenme fırsatı bulduğunu dile getiren Hukuk Fakültesi öğrencisi Gökçe Maraşlı, “Çapraz sorgunun tarihi süreci, temeldeki mantığı ile uygulama esnasında nelere dikkat etmem gerektiğini yarışmaya hazırlanma sürecinde pekiştirdim” dedi. Çapraz sorgunun Türkiye’de yaygın bir yöntem olmadığını ancak yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyleyen Maraşlı, “Henüz öğrenciyken bu uygulama hakkında bilgi sahibi olup, uygulama fırsatı yakaladığım için mutluyum” ifadesini kullandı. Maraşlı, yetişmesinde emeği olan hoclarına da teşekkür etti.

Doç. Dr. Yeter Tabur: “Hukuk Fakültesi Olarak Başarılarımız Artıyor...”
“Hukuk Öğrencileri Arasında Çapraz Sorgu Yarışması”nda birinci olan öğrencileri Gökçe Maraşlı’yı tebrik eden Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeter Tabur, elde edilen başarıyı fakülte olarak pandemi sürecine rağmen ortaya koydukları sistemli çalışmanın bir sonucu olarak değerlendirdi.

Hukuk Fakültesi olarak, öğrencilerinin Türkiye, KKTC ve dünyada uygulanan diğer hukuk sistemlerinden haberdar olmaları amacıyla araştırma, konferans ve yarışmalara katıldıklarını söyleyen Doç. Dr. Yeter Tabur, Temmuz 2020’de düzenlenen ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nda da öğrencileri Derya Elveren’in hem davalı hem davacı olarak takım üyeleri arasında yedinci olduğunu hatırlattı. Takım sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Aysun Beydola’nın da emekleri ile bundan sonraki yarışmalarda da önemli başarılara imza atacaklarını söyleyen Doç. Dr. Yeter Tabur, “Öğrencimiz Gökçe Maraşlı, yarışma sırasındaki özgüveni jüri üyeleri tarafından takdir edildi, bizler de gurur duyduk. Üniversitemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılının devamını dilerim” ifadesini kullandı.