Yakın Doğu Üniversitesi Hazırlık Okulu Ankara Üniversitesi ile EJER Dergisinin Birlikte Düzenlediği Uluslararası Kongrede Temsil Edildi…

Also available in: English

Eklenme Tarihi: 16 Temmuz 2019, Salı, 14:42
Son düzenleme: 16 Temmuz 2019, Salı, 14:42

Yakın Doğu Üniversitesi Hazırlık Okulu Ankara Üniversitesi ile EJER Dergisinin Birlikte Düzenlediği Uluslararası Kongrede Temsil Edildi…

Ankara Üniversitesi ile EJER dergisinin birlikte düzenlediği VI. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları 2019 Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Fatma Köprülü, Uzman Seda Çakmak ve Uzman Arhun Ersoy makale sundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, VI. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları 2019 Kongresi’nde, Yrd. Doç. Dr. Fatma Köprülü, Uzman Seda Çakmak ve Uzman Arhun Ersoy, “Öğretmen ve Yöneticilerin Okulların Örgütlenme Düzeyleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, “Edmodo’nun İkinci Dilde Uluslararası Öğrencilerin Görüşlerine Göre Kullanımının Değerlendirilmesi” ve “İngilizce Hazırlık Okulu Yöneticilerinin Mobil Cihaz Kullanımına Yönelik Görüşleri” konulu sunumları yaptılar.

Etkili Bir Okul İkliminin Oluşumunda Müdürlere Büyük Bir Görev Düşüyor…
Yrd. Doç. Dr. Fatma Köprülü sunumuna ilişkin şu açıklamalarda bulundu; “Bu araştırmanın temel amacı öğretmen ve yöneticilerin okulların örgütleme düzeyleri hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak bütün resmi ve özel kolej programı yürüten okulların 10. 11. ve 12. sınıflarında görevli öğretmen ve yöneticilerinin görüşleri alınmaya çalışıldı. Bu nitel araştırma sonucunda etkili bir okul ikliminin oluşumunda müdürlere büyük bir görev düştüğü sonucuna ulaşıldı. Bu nedenle okul müdürlerinin, okulun hedeflerini iyi tanımlayabilmeleri ve okul paydaşları arasında ilişkiyi dengede tutmaları gerektiği söylenebilmektedir. Yapılan doğru örgütlemenin öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşıldı.

İkinci Dil Öğreniminde Yeni Teknolojik Cihazların ve Uygulamaların Kullanılması Olumlu Etki Yapıyor…
Uzman Seda Çakmak ise sunuma ilişkin, “Teknolojideki hızlı gelişmeleri takip edebilmek için ikinci dil öğrenme sürecine yeni teknolojik cihazlar ve uygulamalar entegre edilmiştir. Bu yeni nesil öğrencilere dijital okuryazar denildiğinden, öğrencilerin ikinci dil öğrenmeye yönelik motivasyonlarını artırmaya yardımcı olur. İngilizce hazırlık okulları modern teknolojik cihazları ve uygulamaları öğretim sürecine entegre ederek, öğrenciler için öğrenme ortamını daha kolay hale getirdiler. Böylece, Edmodo gibi bir çevrimiçi uygulama, İngilizce öğretmenleri tarafından ikinci dil sürecinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, ikinci dil öğreniminde yeni teknolojik cihazların ve uygulamaların, öğretmenleri hem öğretme hem de öğrenme sürecinde yeni öğretim yöntemleri ortaya çıkarmaya teşvik ettiği görülmüştür. Ayrıca, Edmodo’nun ikinci dil öğreniminde kullanımı önemli etkiler yarattı. Buna ek olarak, çalışmaya katılan öğrenciler, istedikleri zaman ders içeriğine erişebilmenin kolay olmasından dolayı öğrenirken eğlenebileceklerini iddia etmişlerdir. Ayrıca, elde edilen sonuçlar ikinci bir dil olarak İngilizce öğrenirken Edmodo’yu kullanma faktörünün son derece olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Edmodo’yu kullanmanın bir diğer güçlü yanı ise, öğrencilerin öğretmenleri ile aynı ortamda olmaktan ve özellikle öğretmenleriyle beraber akademik yazı da yazmaya çalıştıklarından dolayı son derece mutlu olduklarını vurgulamalarıdır” dedi.

Mobil Cihaz Kullanımı Akademik Başarıyı Artırıyor…
Yrd. Doç. Dr. Fatoş Köprülü, Uzm. Seda Çakmak ve Uzm. Arhun Ersoy ise ortak hazırladıkları makaleye ilişkin şu açıklamalarda bulundular; “Teknoloji her alanda değişim yarattığı gibi eğitim alanında da değişikliklerin yaşanmasına etken olmuştur. Özellikle mobil öğrenim araçlarının öğrenmeyi her zaman ve her yerde mümkün kılmasını sağlayan etkili bir öğrenim ve öğretim modeli olarak tanımlamak mümkündür. Gerçekleştirilen çalışmanın amacı, İngilizce hazırlık okulu yöneticilerinin mobil cihaz kullanımına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada elde edilen sonuç ise hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin basılı ders kitapları ile mobil cihazların yalnızca sınıf içerisinde değil sınıf dışında da kullanılmasının akademik başarıyı artırdığını ortaya koymuştur.”