Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın, Kıbrıs Tarihine Damga Vuran Silindir Mühürlerin Şifrelerini, “5. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi”nde Analiz Etti
Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2021, 13:51
Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 15:52


Matematik, mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri, ziraat, veterinerlik, güzel sanatlar, spor bilimleri alanlarında bildirilerin sunulduğu disiplinler arası “5. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi”nde 6 ülkeden bilim insanları, sözlü ve poster sunumlar yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın da “Kıbrıs Arkeolojik Silindir Mühür Görsellerinin Analizi” isimli bir bildiri sundu.

Yrd. Doç. Dr. Yazgın, Kıbrıs'ın arkeolojik dönemlerinde kullanılan “arkeolojik silindir mühürler” üzerinde hangi varlıkların ve imgelerin, tasarım elemanı olarak kullanıldığını analiz ederek, mühürlerin kullanıldığı dönemin kültürel kodlarının izini sürdü.

Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın, “Arkeolojik silindir mühürler, kullanıldıkları dönemin kültürü ile ilgili önemli ipuçları veriyor.”
Mühürler üzerindeki figürlerin, birer tasarım ögesi olarak arkeolojik bakış açısı dışında farklı bir açıdan ilk defa değerlendirildiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın, araştırmanın Kıbrıs’taki arkeoloji müzelerinde ve British Museum, Metropolitan Museum ile John Hopkins Museum’da sergilenen Kıbrıs’ta kullanılmış arkeolojik silindir mühürleri inceleyerek oluşturduğunu söyledi.

Araştırmada, mühürler üzerine kazınmış motif, figür, bezeme ve diğer tüm imgelemler incelenerek kategorize ediliyor. Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın silindir mühürler üzerinde; yazılar, figürler (iki alt kategori), bezemeler (süslemeler), semboller, bitkiler, böcekler olarak altı ana kategoriye bağlı yirmi yedi tema saptadı. Yrd. Doç. Dr. Yazgın, “Adanın ve çevre ülkelerin kültürleri, sosyal ve ekonomik yapıları, sanatçıları, hayvan popülasyonları ve bitki örtülerinin Kıbrıs arkeolojik mühürleri üzerindeki figürlere ilham verdiği görülüyor” dedi. Mühürler üzerinde konu olarak av, kurban adama ve sunma, kutsama, cinsellik, mitolojik sahneler, ağaç ekme gibi üretim ile ilgili sahnelerin farklı kompozisyonları yer alıyor.

Silindir mühür kazıyıcılarının görsel belleklerinde taşıdıkları imgelem birikimlerinin geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yazgın, “O günün insanının, sert taşlar üzerinde uygulanan bu kazımalar için üst düzeyde beceri ve teknik yeterlilik sahibi olduğunu da söyleyebiliriz” dedi. Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın, dönemin insanınlarının kullandıkları imgelemlerin çeşitliliğinden hareketle, günün koşullarındaki maddi ve manevi kültür birikimlerini, yaşamlarından, doğa gözlemlerine, üretim biçimlerine kadar, tüm unsurları mühürler üzerinde işlediklerini de sözlerine ekledi.

Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürlerin üzerindeki figürlerden esinlenerek yaptığı linol baskı eserler de “5. Uluslararası ZEUGMA Bilimsel Araştırmalar Kongresi” katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı.