Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bilgen BAŞGUT Türkiye’de Hastane Eczacılığı Alanında Rapor Bazlı Danışman Olarak Görevlendirildi
Date Added: 27 Mayıs 2017, 12:45
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 16:00

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bilgen BAŞGUT’un, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinde, Hastane Eczacılığı Alanında Rapor Bazlı Danışmanı olarak görevlendirildiği bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası tarafından desteklenen bu projede Doç. Dr. Bilgen BAŞGUT, akılcı ilaç kullanımı konusunda faaliyet gösterecek “İlaç Danışma Merkezlerinin” işler hale getirilmesi sürecinde uygun yerel modelin tespit edilmesi” konusunda rapor hazırlanmasından sorumlu olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İlaç Danışma Merkezi Örnek Teşkil Ediyor…

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi bünyesinde aktif olarak çalışan Doç. Dr. Bilgen BAŞGUT’un koordinatörlüğünü yürüttüğü İlaç Danışma Merkezi’nin, örgütlenme modeli, çalışma planı ve faaliyetleriyle bu konuya örnek teşkil ettiği ifade edildi.

Merkezin aktif olarak işler hale getirilmesi aşamasında, dünyadaki mevcut ilaç danışma merkezleri incelendikten sonra, en uygun yerel model oluşturulmaya çalışıldı. Bu süreçte edinilen kazanımların sözü geçen proje aracılığıyla paylaşımı, üniversitemizdeki bu hizmetin yaygın etkisini artırmış olacak.