Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakovijilans Kongresinde Başarıyla Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 24 Aralık 2015, 16:28
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 15:00

Yakın Doğu Üniversitesi Ankara'da gerçekleştirilen II. Ulusal Farmakovijilans Kongresinde başarıyla temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan YDÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi,Farmakovijilans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre organizasyon komitesinde görevli Dr. İlker Gelişen, kongrenin amacını; ilaç ve tıbbi cihazın yanı sıra kozmetik, gıda takviyesi ve veteriner ürünleri alanlarında da giderek önemi artan farmakovijilans konusu ile ilgili sistemde yer alan tüm tarafları bir araya getirerek güncel konuları tartışmak ve ortak çözüm arayışına yönelmek olduğunu belirtti..


Dr.Gelişen ; Kongrede Yakın Doğu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şahan Saygı, Prof. Dr. İlker Etikan, Prof. Dr. Semra Şardaş, Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Uzm. Ecz. Öğrt.Görv. Mertdoğan Soyalan, Araş.Görev.Fehmi Burak Alka, M. Deniz Aydın, Onur Gültekin'in;  "Risk-Benefit Profile Metformin, KKTC Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin (TC ve KKTC Uyruklu) İlaç Güvenliği ve Farmakovijilans HakPageskındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ,KKTC Serbest Eczacılarının Advers Etki Bildirimi ve Farmakovijilans Konusundaki Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sağlık Çalışanlarının İlaç Güvenliliği ve Advers Etki Raporlaması Konularındaki Bilgi ve Tutumlarının Araştırılması" başlıklar altında poster bildirileri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Seçili sözlü Sunumlar oturumuna başkanlıkta yapan Dr. İlker Gelişen, toplantı sırasında da Talidomit isimli ilacın farmakovijilans tarihindeki önemini vurgulayan bir sunumda da bulundu.


Dr. Gelişen; Talidomitin yeterli inceleme yapılmadan kullanılması onbinlerce fokomeli (Kol,ön kol,baldır ya da bacağın olmadığı, el ve ayağın doğrudan doğruya bedene ekli bulunduğu doğuştan bir deformasyon.) vakasına neden olduğunu,daha sonra yapılan klinik çalışmalarda kontrollü olarak kullanımı bugün talidomitin başka hastalıkların tedavisinde tekrar kullanıma sunulması ve hastaların talidomitten yararlanmasını sağladığını belirtti.

FARMAKOVİJİLANS NEDİR?
Dr. İlker Gelişen Farmakovijilan'ın ne anlama geldiğini de açıklayarak , Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsadığını vurguladı.

Dr.Gelişen ,Farmakovijilans "günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması" şeklinde tanımlanabilir dedi.