Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 43. Uluslararası FEBS Kongresi’nde Temsil Edildi…
Eklenme Tarihi: 10 Ağustos 2018, 19:00
Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 15:00

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Çek Cumhuriyeti Başkenti Prag’da Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu’nun Prag’da düzenlediği 43. FEBS Kongresine katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre kongrede, Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Dr. Ziya Salman ile birlikte hazırladıkları “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan Beta-Talasemia Majör’lü Hastalarda Yüksek Feritin Düzeylerinin Kemik Turnover Biomarker’lar Üzerine Etkileri” konulu posterlerini sundular.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Talasemia Merkezi’nde görevli Dr. Ziya Salman ile birlikte yapılan çalışmada, Talasemi majör tanısı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde izlenen ve puberte yaş sınırını dolduran yirmi ile elli yaş arası 50 hasta (25 erkek, 25 kadın) değerlendirmeye alındı. Kontrol grubu olarak da yaşları 20-50 arası olan 30 gönüllü kişiden (15 erkek, 15 kadın) kan örnekleri toplandı.

Prof. Dr. Yılmaz, tüm denekler için Kalsiyum, Fosfor ve ALP yanında Ferritin, PTH, Osteokalsin, Vitamin D3 ve Ferritin çalışılmış ve sonuçları değerlendirilen çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Talasemi majör hasta grubu ile Kontrol Grubu arasında Total kalsiyum, Fosfor, ALP ve Parathormon açısından anlamlı bir farkın görülmediğini belirtti. Bu parametrelerdeki değerlerin her iki grupta da normal sınırlar içerisinde tespit edildiğini kaydetti. Talasemili hastalarının Ferritin seviyelerinin, kontrol grubuna göre oldukça yüksek tespit edilen çalışmada, özellikle Talasemili kadınların Ferritin seviyelerinin, Talasemili erkeklere göre de yüksek bulunduğu belirtildi. 25-OH VitaminD3 sonuçlarına baktığında ise Talasemili Hasta Grubunun ortalama değerlerinin oldukça düşük, kontrol grubunun ise yetersiz olduğunun tespit edildiğini aktaran Prof. Dr. Yılmaz, iki grup arasında anlamlı fark bulunduğunu, Osteokalsin değerlerinin ise BTM’lı grupta, kontrol grubuna göre oldukça düşük bulunduğunu ve İki grup arasında anlamlı farkın mevcut olduğunu söyledi.

Çalışılan parametreler arasındaki korelasyon katsayıları incelenmiş, BTM'lı hastalarda Ferritin ile 25 (OH) D Vitamini arasında düşük derecede (-.196) negatif korelasyon tespit edilmiştir.

Çalışılan testlerden elde edilen veriler doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Talasemi hastalarına uygulanan rutin tetkiklere ve çeşitli nedenlerle hastanelere başvuran hastalar ile sağlıklı kişilerin rutin kontrolleri (check-up) sırasında 25-OH D3 vitamin tayinini de tetkikleri içine eklemelerinin uygun olacağı bilgisi kongreye katılan delegelerin bilgisine sunuldu.

Elde edilecek test sonuçları doğrultusunda gerekli D vitamini takviyesi yapılarak 25-OH D3 düzeyinin normal sınırlara yükselmesinin hem iskelet sistemlerinin daha sağlıklı olması, hem de yaşam kalitesini artırmak adına gerekli olduğu bilgisinin paylaşıldığı bildirildi.