Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Araştırmacıları Tarafından Hazırlanan Covid-19 Projesi T.C. Sağlık Bakanlığından Onay Aldı
Date Added: 07 Temmuz 2020, 15:35
Last Updated Date:19 Kasım 2020, 14:49


Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütülen ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesinden katılımcıların da yer aldığı “Covid-19 Pozitif Hastalarda Plazma Interlökin ve TGF-Beta seviyeleri ile Tedavi Arasındaki İlişki’’ başlıklı proje T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onay aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çok merkezli olarak yürütülen çalışma, halihazırda COVID-19 için güvenirliliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir antiviral tedavi bulunmamasından dolayı sitokin-kemokin plazma seviyelerinin belirlenmesi klinik sürecin takibinde ve/veya etkin tedavinin belirlenmesinde önemli olacağı düşünülerek planlandı.

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispne olmakla birlikte COVID-19 vakalarında klinik bulguların esas sorumlusu ‘’sitokin fırtınası’’nın olmasıdır. Özellikle virüsün hücre içerisine girmesi ile klinik semptomlar ile direkt ilişkili olan yaygın alveolar hasarı salınan sitokinler ve kemokinler neden olmaktadır. Küresel salgına neden olan Covid-19’un tedavisi henüz kesinlik kazanmamış olup, tedavi seçenekleri ve süresi hastadan hastaya değişmektedir. O nedenle hastalığın seyrini ve tedaviye olan cevabın kontrolünü sağlayacak veriler önemli olup yeni belirteçlere ihtiyaç vardır.

Çok merkezli yürütülen çalışmada, elde edilen ilk verilere göre Covid-19 vakalarında hastalığın seyri ile kandaki sitokin seviyelerinin farklı olduğu ve hastalığın klinik tablosu ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşıldı.

Alanında Uzman Araştırmacılar Çalışmayı Yürütüyor...
DESAM Enstitüsü araştırmacıları Prof. Dr. H. Seda Vatansever ile Prof. Dr. Murat Sayan’ın yürüttüğü çalışmada, DESAM Enstitüsü’nden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalı ile Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Anabilim dalından Prof. Dr. Sıla Akhan, S.B. Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı Uzm. Dr. Selcen Arslan Özel ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim dalından Dr. Melike Özgül Önal yer alıyor. Proje, Yakın Doğu Üniversitesi BAP birimi tarafından da destekleniyor.