Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Öğretmenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programı Düzenleniyor…
Eklenme Tarihi: 31 Ağustos 2020, 09:06
Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2022, 10:30


Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi işbirliğiyle Beden Eğitimi Sağlık ve Spor derslerini yürüten öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programı düzenleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkala İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde youtube üzerinden online gerçekleştirilecek eğitimlerde, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk “Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Dersleri Uygulamaları”, Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu da “Beden Eğitimi Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları” başlıklı sunumlar gerçekleştirecek.

Eğitimler kapsamında 31 Ağustos 2020 saat 11.00’de, gerçekleştirilecek “Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Dersleri Uygulamaları” başlıklı sunuma https://youtu.be/a_J292E45mc linkinden, 1 Eylül 2020 saat 11.00’de gerçekleştirilecek “Beden Eğitimi Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları” konulu sunuma ise https://youtu.be/2GAMwb525bY linkinden erişim sağlanabilecek.

Beden Eğitimi Sağlık ve Spor Ders Uygulamalarının Pandemi Sürecinde Tamamlayıcı Olarak Nasıl Uygulanabileceği ve Alınması Gereken Önlemler Anlatılacak...
Doç. Dr. Hakan Atamtürk sunum kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi Sağlık ve Spor ders programının kısa tanıtım ve hedefleri, pandemi sürecinde beden eğitimi sağlık ve spor derslerinde uygulanması gereken güvenlik önlemleri ile uygulamaya yönelik çalışmalarla bireylerde psikomotor, bilişşel, duyuşsal kazanımların geliştirildiği bir ders olan Beden Eğitimi faaliyetlerinin pandemi sürecinde tamamlayıcı olarak yapılabilmesi için aktivite örnekleri verecek.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Güncel Öğretim Yaklaşımları ve Modelleri Üzerinde Durulacak...
Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu da, beden eğitimi sağlık ve spor öğretimi genel kavramları, beden eğitiminin tarihsel süreci, 21. yüzyıl becerileri ve beden eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretiminde kullanılan güncel öğretim yaklaşımlarını ve modellerini, beden eğitimi dersi işlevlerinin yerine getirebilmesi için öğrenci, öğretmen ve öğretim programı arasında sağlıklı ve uyumlu bir ilişki kurulması ile teknoloji odaklı eğitim hakkında bilgiler verecek.