Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2015 – 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Hakkında Açıklama
Eklenme Tarihi: 19 Kasım 2015, 13:28
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 08:56

Yök tarafından üniversitemize verilen kontenjan dahilinde kesin kayıt hakkı kazanan adayların T.C. Kimlik numaralarını girerek asıl adayların kayıt hakkı veya yedek adayların kayıt hakkı olup olmadığını adresinden öğrenebilirler.

Kesin kayıtlar 19- 20 Kasım 2015 tarihleri arasında mesai saatleri (08:00-17:00) içinde Yakın Doğu Üniversitesi temsilciliklerinden veya KKTC sınırları içerisinde bulunan öğrencilerin, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kesin kayıtları yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir. Temsilcilikler için tıklayınız.

Yakın Doğu Üniversitesi 2015-2016 Pedagojik Formasyon Programı I. dönem derslerinin Kasım 2015 – Şubat 2016 tarihleri arasında, II. dönem dersleri ise  Mart 2016 – Haziran 2016 aylarında yapılması planlanlanmıştır.

Pedagojik formasyon programının teorik derslerinin uzaktan eğitim yolu ile (%30 yüz yüze eğitim, %70 uzaktan eğitim) verilmesi planlanmaktadır. Ara Sınavlar ve Final Sınavı yüz yüze Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yapılacaktır.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.054 TL olup iki eşit taksit halinde (1.027 TL) güz ve bahar dönemi başında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.

Bundan sonra tüm duyuruları, ders içeriklerini vb. bilgileri adresinde bulunacaktır.

Uzaktan eğitim dersleri adresinden takip edilecektir.

Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında yapılacak olan tüm stajlar K.K.T.C sınırları içerisinde KKTC Milli Eğitim bakanlığına bağlı bulunan ilgili okullarda yapılacaktır.


  1. Dönem Derslerinin (Öğretmenlik Uygulaması Stajı dahil olmak üzere) muafiyet dilekçeleri daha sonra alınacaktır. İlgili tarihlerin ilanları web sitemizde yapılacaktır


Zorunluluk durumunda akademik takvimde meydana gelebilecek değişiklikler sitemizde ilan edilecektir. Sitemizin düzenli olarak takip edilmesi önerilir.

Ders muafiyetleri için başvurular 23 – 27 Kasım tarihleri arasında(her iki tarih dahil) aşağıdaki örnek dilekçeyi doldurarak ekleriyle birlikte (örn. transkript ve ders içerikleri) Pedagojik Formasyon Kuruluna yapılacaktır. Bunun için kayıt yaptırılan ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine veya Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Daire Başkanlığına bu belgeleri ifade edilen tarih içerisinde ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihler dışındaki başvurular her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyecektir. Dilekçeler incelendikten sonra öğrencilerin muaf oldukları dersler uzaktan eğitim merkezi web sitesinde yayınlanacak olup muaf olunan dersler için 2014-2015 yılı YÖK’ün yayınladığı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasların 4. Bölümünün 10. maddesi 3. fıkrası gereğince hiç bir şekilde para iadesi yapılmayacaktır (ders muafiyeti,kayıt sildirme, program sildirme vb.) Dilekçeyi doldururken;

Her öğrenci (standardı sağlamak için) muafiyet talep ettiği dersin karşısına (X) şeklinde işaret koymalıdır.

Muafiyet Dilekçesi örneği için tıklayınız.

2015 – 2016 GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ


Kayıt hakkı kazananların Duyurusu 19 Kasım 2015
I. DÖNEM
Derslerin Başlaması 23 Kasım 2015
Derslerin Bitimi 28 Şubat 2016
Ara Sınavlar 11 Ocak – 14 Ocak 2016
I.Yarıyıl Sonu Sınavları 29 Şubat – 3 Mart 2016
I.Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulması için son tarih 4 Mart 2016
Bütünleme Sınavı 7 Mart 2016
Bütünleme sınav sonuçlarının duyurulması için son tarih 8 Mart 2016
II. DÖNEM
Derslerin Başlaması 14 Mart 2016
Derslerin Bitimi 19 Haziran 2016
Ara Sınavlar 2 Mayıs –5 Mayıs 2016
I.Yarıyıl Sonu Sınavları 20 Haziran – 23 Haziran 2016
I.Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulması için son tarih 24 Haziran 2016
Bütünleme Sınavı 27 Haziran 2016
Bütünleme sınav sonuçlarının duyurulması için son tarih 28 Haziran 2016

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı I.Dönem Dersleri  AKTS
1- Eğitim Bilimine Giriş 2-0-2
2- Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2
3- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2-0-2
4- Sınıf Yönetimi 2-0-2
5- Seçmeli I (Eğitimde Program Geliştirme, Gelişim Psikolojisi) 2-0-2
6- Seçmeli II (Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Eğitim Felsefesi, Rehberlik) 2-0-2

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER:

  1. a) Kesin kayıt dilekçesi

  2. b) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

  3. c) Öğrenci Olanlar için onaylı öğrenci belgesi, lisans mezunları İçin Onaylı Mezuniyet Belgesi veya diploma (Türkiye ve KKTC tdışındaki üniversitelerden mezun olanların Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).

  4. d) Lisans mezunları ve halen lisans öğrencisi olanlar için onaylı lisans not durum belgesi (onaylı transkript belgesi)

  5. e) Üç adet vesikalık fotoğraf

  6. f) Sertifika programının ilk taksidi olan 1.027.00 TL’nin Banka hesabına I. taksitin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı. Banka işlemleri için


Dekontun açıklama bölümünde;

Başvuranın Adı-Soyadı, Öğrenci Numarası

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

-Kayıt Ücretinin 1.Taksiti” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

***Ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa düzelttirmeleri gerekmektedir.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU TAKVİMİ

Kesin kayıt listelerinin açıklanması           19 Kasım 2015 Perşembe

Kesin Kayıtlar    19 Kasım -20  Kasım 2015

Derslerin Başlaması        23 Kasım 2015 Pazartesi