Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacılarının Yaptığı Geriye Dönük Moleküler SARS-CoV-2 Tarama Sonuçları Journal of Infection Dergisinde Yayınlandı
Date Added: 14 Mart 2021, 13:35
Last Updated Date:15 Mart 2021, 10:04


Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü araştırmacılarının KKTC’de tespit edilen ilk COVID-19 vakasının Alman turist değil, Gazimağusa’da bir yerel vaka olduğunu saptadığı geriye dönük SARS-Cov-2 tarama sonuçları, Hollanda merkezli Elsevier Yayınevi’nin “Journal of Infection” isimli dergisinde yayınlandı.

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Baddal, Bil. Uzm. Ayşegül Bostancı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Süer ve DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından yürütülen geriye dönük moleküler SARS-CoV-2 taraması KKTC’de açıklanan ilk vaka öncesinde virüsün toplumda görülüp görülmediğini saptamayı amaçlıyordu.


Araştırma Sonuçları KKTC’deki ilk COVID-19 Vakasının Yerel Olduğu Gösterdi
Çalışma kapsamında, 1 Eylül 2019-15 Mart 2020 tarihleri arasında üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 172 kişinin sürüntü örneğinde, gerçek-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi ile geriye dönük bir SARS-CoV-2 taraması gerçekleştirildi. Araştırmacılar, 11 Mart 2020 tarihli bir sürüntü örneğinde pozitiflik saptayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tespit edilen ilk COVID-19 vakasının, açıklanan Alman turist değil, yerel bir vaka olduğunu belirlemişti. Böylece KKTC’de yerel bulaşın, düşünülen tarihten daha önce başladığı ortaya konulmuştu.

COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2'nin pandemi öncesi dönemde Kuzey Kıbrıs’ta toplumda görüldüğünü saptayan çalışma sonuçları, pandeminin erken evrelerinde yapılan geniş çaplı taramalarının toplum içi bulaşı önlemede önemli bir faktör olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Makaleye aşağıdaki linkle ulaşmak mümkün.

Makale Linki için tıklayınız.