YDÜ, Amerika Birleşik Devletleri’nde İsrail Çalışmaları Yaz Enstitüsü’nde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 13 Ağustos 2017, 12:05
Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 14:26

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde İsrail çalışmalarının disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alındığı uluslararası yaz enstitüsü çalışmalarına katıldı.

Amerika’nın İsrail Çalışmaları konusunda en tanınmış üniversitelerinden biri olan Brandeis Üniversitesi’nin Schusterman İsrail Çalışmaları Merkezi tarafından düzenlenen ve ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin seçkin üniversitelerinde İsrail çalışmalarının farklı alanlarında araştırmalar yürüten bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen enstitüye bu yıl dünyanın diğer ülkelerinden dört bilim insanı davet edildi. İsrail Çalışmaları Yaz Enstitüsü’ne Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsilen katılan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, İsrail’in küresel, bölgesel ve ikili ilişkilerine yönelik dış politika oluşturma ve uygulama süreçlerini inceleyen çalışmasıyla enstitü bünyesinde gerçekleştirilen disiplinlerarası bilimsel analiz çalışmalarına katkıda bulundu.

İsrail Çalışmalarının Dünü, Bugünü Ve Geleceği Bilim İnsanları Ve Uzmanlar İle Masaya Yatırıldı.
İsrail çalışmaları bağlamında tarih, politika, medya ve film çalışmaları, antropoloji, hukuk, teoloji, Yahudi çalışmaları, sanat tarihi, konularında dünyanın tanınmış uzmanlarının bir araya geldiği toplantıda İsrail’in toplumsal yapısındaki süreklilik ve değişimler, iç ve dış siyaseti, müzik, sinema ve edebiyat alanındaki kültürel gelişmeler, ekonomik ilişkiler ve İsrail ile Yahudi diasporası ilişkileri konusunda seminerler düzenlendi. Çalışma grupları oluşturularak konu odaklı tartışmaların gerçekleştirildiği Enstitü kapsamında ayrıca İsrail çalışmaları alanındaki en yeni gelişmelerin ışığında disiplinlerarası kuramsal yaklaşımlar ve pedagojik yöntemlerle geliştirilen dersler ve müfredatlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Enstitü kapsamında Ulus-devlet oluşum süreçleri, İsrail devletinin ideolojik temelleri, Filistin toplumu ve Filistin devlet inşa süreci, Filistin’de Siyonist kültürel ve siyasi hareketin kökenleri ve gelişimi, ulus inşası süreçlerinde İsrail ve Filistin toplumlarının paralel söylemleri ve genel anlatılarının rolü ve önemi, İsrail ve Yahudi edebiyatı, İsrail’de müzik ve sinemanın kültür inşası ve bütünleşmedeki yeri, İsrail edebiyatının tarihsel gelişimi, İsrail sanatının zaman içindeki yolculuğu, İsrail ve Yahudi diasporası ilişkilerinin iç ve dış dinamikleri, İsrail’in ulusal ve uluslararası güvenlik öncelikleri, İsrail toplumunda ve Yahudi diasporasında Musevilik dininin yeri ve önemi, İsrail toplum yapısındaki süreklilik ve dönüşümler, İsrail iç siyasi yapısı ve devlet yapılanması, İsrail içindeki farklı toplum kesimlerinin İsrail toplumsal yapısı içindeki yerleri, İsrail vatandaşı olan Filistinlilerin hukuksal, ekonomik ve siyasi statüleri, İsrail’de cinsiyet politikaları, İsrail’in siyasi İslam ile ilişkileri, İsrail’in bölgesel ve uluslararası politika oluşturma ve uygulama süreçleri konularında uzmanların katılımıyla disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ: İsrail’i Genel Geçer, Sığ Yaklaşımlarla Tanımlamak Yerine Sistematik Çalışmalara Dayanarak Tanımak, Tanımlamak Ve Tartışmak Gerekiyor.
Uluslararası İsrail Çalışmaları Yaz Enstitüsü’ne Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsilen katılan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Doç. Dr. Umut KOLDAŞ bu enstitü bünyesinde konularının uzmanı tanınmış bilim insanları ve uygulayıcılar ile gerçekleştirilen bu tür disiplinlerarası çalışmaların İsrail’i doğru analiz etmek adına çok faydalı olduğunu vurguladı. Uluslararası İsrail Çalışmaları Enstitüsünün İsrail odaklı uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, bölge çalışmaları ve bölge çalışmaları konularındaki düşünsel faaliyetlerine katkı koyan Doç. Dr. KOLDAŞ, “Ortadoğu’nun ve Doğu Akdeniz’in en önemli ülkelerinden biri olan İsrail’i genel geçer, sığ ve sloganlara dayalı yaklaşımlarla anlamaya ve anlatmaya çalışmak bazı popülist ihtiyaçları gidermeye yardımcı olabilir.Ancak gerek siyasilerin gerekse toplumlararası ilişkilere yön veren etkin çevrelerin İsrail ile ilgili değerlendirmeleri yaparken ve tüm toplumun geleceğini ilgilendiren kararları alırken alan analizlerinden ve birincil bilgi kaynaklarından beslenen sistematik analizleri göz önünde bulundurmaları gerekir. Bilimsel çalışmalarla desteklenmeyen, önyargıların ve duyguların etkisiyle oluşturulan politikalar hem İsrail’in yanlış ya da eksik tanınmasına hemde bu tanımlama üzerinden bütünlüksüz ve tek yönlü sonuçlara ulaşılmasına yol açacaktır. İsrail’i tanır, tanımlar ve tartışırken bunu disiplinlerarası bir yaklaşımla bilimsel yöntemler ışığında ve en yeni düşünce sistematiklerini ve kuramları kullanarak yapmak bizleri daha doğru sonuçlara ulaştıracaktır. Yakın Doğu Enstitümüz bünyesinde Yakın Doğu bölgesindeki ülkelerin bölgesel ve uluslararası yapılarla olan ilişkilerini ve bu ilişkilerin Kıbrıs’a etkilerini irdelediğimiz çalışmalar kapsamında İsrail çalışmaları da önemli bir yer teşkil ediyor. Bu bağlamda İsrail Çalışmaları Yaz Enstitüsü kapsamında bu tür bir çalışma yapma olanağı bulduk. Bu çalışmaların üniversitemizde yürütmekte olduğumuz İsrail konulu bilimsel çalışmaların kuramsal, ampirikve yöntemsel tutarlılığının yanısıra bu çalışmaların displinlerarası bir yaklaşımla ve çok boyutlu bir şekilde yürütülmesi sürecine önemli katkı koyacağına inanıyorum. “ dedi.