Yakın Doğu Üniversitesi Akademisyenlerinin Endüstriyel Atıksuların Arıtımında Uygulanan İleri Oksidasyon Prosesleri İle İlgili Çalışması Kitap Bölümü Oldu…
Eklenme Tarihi: 17 Mart 2019, 01:29
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 15:23

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Aydın Hassani ile Prof. Dr. Alireza Khataee, Çevre Bilimi, Mühendislik ve Teknoloji alanında İngilizce olarak yayınlanan “Non-Soil Biochar Applications” kitabının dördüncü bölümü olan “İleri Oksidasyon Proseslerinde Biyoçar Uygulaması” konusunu yazdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, editörlüğünü Dimitrios Kalderis, Dimitrios Ntarlagiannis and Pantelis Soupios’un yaptığı “Non-Soil Biochar Applications” kitabında, Yrd. Doç. Dr. Aydın Hassani ile Prof. Dr. Alireza Khataee, ''İleri Oksidasyon Proseslerinde Biyoçar Uygulaması'' konulu bölümde biyokömür üretilmesinde kullanılabilecek maddeler konusunu irdeledi.

Yrd. Doç. Dr. Hassani ile Prof. Dr. Khataee ele aldıkları konu kapsamında, literatürdeki çalışma raporlarının büyük bölümüne göre atık maddelerden atıkların ayrıştırılmasının kusurlu ve yetersiz olduğu sonucu çıktığını belirtti. Yapılan çalışmada, İleri Oksidasyon Prosesi (İOP)’nin diğer atık arıtma süreçleri arasında daha verimli olarak ortaya çıkan ileri teknolojilerden birisi olduğu kaydedildi. İleri Oksidasyon Prosesi, inatçı atık maddeleri endüstriyel atık sularından ayırmak için kritik, etkili ve doğa dostu katalitik süreçler içeriyor. İOP gibi iyileştirme metotları endüstriyel atık suları temizleyip atıklardan arındırabilen hydroxyl radicals (OH) gibi aşırı reaktif radikal türler üreterek çalışıyor.

Yapılan çalışmada, kütükler, tarımsal kalıntılar, atık biyokütleleri ve arıtma çamuru gibi birkaç organik maddelerin, hammadde olarak biyolojik kömür üretiminde kullanılabilmeye müsait olduğu belirtildi. Bunlara ek olarak biyokömür ve muaddel biyokömürlerin sentetik boya, tıbbi ürünler, organik böcek ve bitki ilaçları gibi zehirli metal ve organik kirleticilerin arıtılma uygulamalarındaki rolleri de özetlendi. Bu konu hakkında gelecekte yapılacak çalışmalar için de örnek öneriler sunuldu.