Yakın Doğu Üniversitesi Akademisyenleri, Türkiye ve KKTC İş Birliğinde Düzenlenen “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Yaşanan Sorunlar Çalıştayı”na Çalışmaları ile Katkıda Bulundu
Eklenme Tarihi: 20 Eylül 2023, 12:30


Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Yaşanan Sorunlar Çalıştayı; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlere ve Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) okullarında görev yapan akademisyenlere yönelik olarak; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Yaşanan Sorunlar Çalıştayı”, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Üç gün süren çalıştayda ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademlerinde Türkçe öğretimde yaşanan sorunlar ele alınarak, oluşturulan çalışma gruplarında, bu sorunlara çözüm önerileri oluşturuldu. Kayıt altına alınan sorunlar ve çözüm önerileri ise raporlaştırıldı.

Yabancılara Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştayda Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut çalışmalarıyla Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti. Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, çalıştayın ilk iki gününde çalışma grupları oluşturarak ortaöğretim ve ilköğretim öğretmenleriyle birlikte sorunları tespit ederek çözüm önerilerini sundular. Çalıştayın son gününde ise üniversitelerde yabancılara Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin raporun oluşumuna katkı sağladılar.


Türkçe’nin yabancılara öğretimi birçok yönüyle irdelendi…
Çalıştayın ilk gününde Prof. Dr. Hülya Pilancı “Türkiye’de Türkçenin Yabancılara Öğretimi Alanında Müfredat, Sınav ve Materyallerin Mevcut Durumu ve Yaşanılan Sorunlar”, Prof. Dr. Nezir Temur “Kurumsal Standartlar, Kurumlar Arası İşbirliklerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Dr. Öğretim Üyesi Zeki Akçam ise “KKTC’de Türkçenin Yabancılara Öğretimi Alanında Müfredat, Sınav ve Materyallerin Mevcut Durumu ve Bu Konuda Yaşanan Sorunlar Hakkında Genel Değerlendirme” başlıklı sunumları yaptı. Ayrıca, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan “KKTC’de Yabancılara Türkçe Öğretiminde Mevcut Durum, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Prof. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya “Eğiticilerin Eğitimi Programlarının Temel Çerçeve ve İlkeleri Ne Olmalıdır?”, Doç. Dr. Emrah Boylu da “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar” konulu bildirilerini katılımcılara aktardı.

Çalıştayın açılış konuşmalarını ise Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun ve KKTC Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür Muavini Nihat Ekizoğlu gerçekleştirdi.


Sorunların üstesinden işbirliği ile geleceğiz!
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, yaptığı konuşmada, çalıştay hakkında katılımcıları bilgilendirerek, göçlerin toplumsal ve kültürel yansımalarına vurgu yaptı. Farklı gerekçelerle KKTC’ye göçlerin artarak devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Mert, günümüzde ortaya çıkan en önemli sorunlardan birinin de göç eden ailelerin çocuklarının dil eğitimi olduğunu belirterek, bu sorunun devlet politikasıyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Osman Mert, göç eden ailelerin çocuklarına yönelik dil eğitimi verilmesi konusundaki sorunların, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çözülmesine yönelik çalışma yapılacağını da ifade etti.


Sorunların çözümü için doğru karar ve uygulamalar gerekli
KKTC Millî Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun ise çalıştayda yaptığı açılış konuşmasında, KKTC’ye gelen yabancı ailelerin çocuklarına verilen eğitimden öğretmenlerin sorumlu olduğunu anımsattı. Uzun, “Ülkemize gelen bu çocukların ileride birer fahri temsilcilerimiz olacaklarını düşündüğümüzde, bugün yaşanan sorunlar, doğru karar ve uygulamalarla sorun olmaktan çıkmalı” dedi.

Dilimizi ve kültürümüzü doğru tanıtmalıyız!
KKTC Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdür Muavini Nihat Ekizoğlu da, son dönemde KKTC’ye çok fazla yabancı göçü olduğunu ve öğretmenlere bu anlamda önemli bir görev düştüğünü ifade etti. Ekizoğlu, “Gelen yabancılara dilimizi ve kültürümüzü doğru şekilde öğretirsek ileride bizim elçilerimiz olabilir. Bu bir asimilasyon olarak görülmemeli, sadece kendi kültürümüzü anlatarak tanıtmalıyız” ifadelerini kullandı.