Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Akademik Münhal Başvuruları Başladı…
Date Added: 18 Aralık 2019, 15:37
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 16:06

Bilim üreten, ürettiklerini toplumun faydasına dönüştüren ve ürettikleri ile toplumu dönüştüren 4. Nesil Üniversite modelini benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi, 2019-2020 Akademik Bahar Döneminde istihdam edilmek üzere akademik kadro münhali açtı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, büyüyen ve gelişen üniversitenin akademik bölümlerinde görevlendirilmek üzere proje üreten, makale yazan, Ar-Ge’ye meraklı ve inovatif fikirleri olan akademisyenler arandığı duyuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi ailesine katılmak isteyen akademisyenler, 10 Ocak 2020 tarihine kadar, https://neu.edu.tr/bize-katil/ web adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecekler. Yapılacak değerlendirme sonrasında akademik kadroya dahil edilecek akademisyenler, 1 Şubat 2020 tarihinde üniversite bünyesinde göreve başlayacak.

Hedef Dünyanın İlk 500 Üniversitesi İçerisinde Yer Almak…
Sadece bilgiyi üreten değil bunu aktaran ve ticari değer yaratarak yerel kalkınmaya aktif katkı verebilmek için 4. Nesil Üniversite yaklaşımı olan araştırma, patent, ürünün ticarileşmesi ve markalaşması yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, 2020 yılında araştırmacı kimliği ile dünyanın ilk 500 Üniversitesi içerisine girme hedefini gerçekleştirmek amacı ile yoğun ve sistemli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Bu hedef doğrultusunda yenilikçi düşünebilen, araştırma, yaratıcılık, tasarım, kompleks problemleri çözebilme, eleştirel düşünebilme, ekip çalışmasına yatkın kendine ve başkalarına saygı duyan, empati kurabilen ve sosyal becerilerde ön plana çıkan ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin hedeflerine katkı koyabilecek akademisyenleri akademik kadrosuna davet ediyor.

2018 yılında Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1200’ün üzerinde bilimsel yayın yaparak öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına düşen makale sayısı oranlarında Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında “Üçüncü”, Kıbrıs’taki Üniversiteler arasında ise “Birinci” sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, eczacılık, tıp ve mühendislik alanında 3 patent başvurusunda bulunarak, inovatif çalışmaların ticarileştirilerek ürün haline getirilmesi için hedeflerini büyütüyor