Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 Öğretim Yılı Akademik Münhal Başvuruları Başladı…

Also available in: English

Eklenme Tarihi: 05 Haziran 2019, Çarşamba, 14:17
Son düzenleme: 07 Haziran 2019, Cuma, 08:15

Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 Öğretim Yılı Akademik Münhal Başvuruları Başladı…

2018 yılında Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde 1,200’ün üzerinde bilimsel yayın yaparak öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına düşen makale sayısı oranlarında Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında “Üçüncü”, Kıbrıs’taki Üniversiteler arasında ise “Birinci” sırada yer alan Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılı akademik münhal başvuraları başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bilim üreten, ürettiklerini toplumun faydasına dönüştüren ve ürettikleri ile toplumu dönüştüren 4. Nesil Üniversite modelini benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi, proje üreten, makale yazan, Ar-Ge’ye meraklı inovatif fikirleri olan, ve alanında ürettikleri ile Akademisyenleri Yakın Doğu Üniversitesi Akademik kadrosuna davet edildiği belirtildi. Yakın Doğu Üniversitesi ailesine katılmak isteyen akademisyenlerin https://neu.edu.tr/bize-katil/ web adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Web Sayfasından Başvuru Yapılabilir…
Sadece bilgiyi üreten değil bunu aktaran ve ticari değer yaratarak yerel kalkınmaya aktif katkı verebilmek için 4. Nesil Üniversite yaklaşımı olan araştırma, patent, ürünün ticarileşmesi ve markalaşması yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, yenilikçi düşünebilen, araştırma, yaratıcılık, tasarım, kompleks problemleri çözebilme, eleştirel düşünebilme, ekip çalışmasına yatkın kendine ve başkalarına saygı duyan, empati kurabilen ve sosyal becerilerde ön plana çıkan ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin hedeflerine katkı koyabilecek akademisyenlerin https://neu.edu.tr/bize-katil/ web adresinde yer alan başvurunu formunu doldurarak başvuru yapabilecek.

Dünyanın Saygın Üniversiteleri Harvard, Oxford ve Exeter İle Ortak Projeler Yürütülüyor…
Eğitim-öğretim ve araştırmada üniversiteler arasında ön sıralarda yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (YDÜ-BAP) bünyesinde prestijli üniversiteler arasında yer alan Harvard, Oxford ve Exeter gibi üniversiteler ile de eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yürütüyor. BAP destekli yürütülen 176 proje ise üniversitenin öz kaynakları ile sağlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 Öğretim Yılı Akademik Münhal Başvuruları Başladı…

Eczacılık, Tıp ve Mühendislik Alanında 3 Patent Başvurusu…
Bilim-buluş-teknoloji-yöntem boyutlarında ülke kalkınması ve toplum refahına katkı sorumluluğu taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi bilimsel yayınları, araştırmaları ve kongrelerdeki başarılarının yanı sıra, son bir ay içerisinde eczacılık, tıp ve mühendislik alanında 3 patent başvurusunda bulundu. Önümüzdeki dönemde patent sayısının arttırılması ve inovatifçalışmaların ticarileştirilerek ürün haline getirilmesini hedefleniyor.

Teknoloji Transfer Şirketi Kuruldu…
Akademik birikimleri kullanarak bunlardan ticari ürün üretip toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışan 4. Nesil Üniversite modelini benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi, bu doğrultuda Teknoloji Transfer Şirketi’ni hayata geçirdi. Bu sayede, 4. Nesil Üniversite olma alt yapısını sağlayan akademik çalışmaların ürüne dönüşmesinde hakların korunma altına alınmasını sağlarken, bu vizyonla üretilen akademik birikimin sanayiye entegre edilerek ticarileştirilmesini de amaçlıyor.

Hedef Dünya’da İlk 500 Üniversite İçerisinde Yer Almak…
Yapılan açıklamada, kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin, sadece eğitim yönüyle değil araştırmacı kimliğiyle de kendi varlığını simgelerken, 25. yıl mottosu olan “Kıtaya Adalı Damgası Vurma Zamanı” sloganını ile kendimize belirlediğimiz 2020 yılında araştırmacı kimliğimiz ile dünyanın ilk 500 Üniversitesi içerisine girme hedefini gerçekleştirmek amacı ile yoğun ve sistemli bir çalışma içerisinde konulan hedefi gerçekleştirme yönünde çalışmalar devam etmektedir.