Yakın Doğu Üniversitesi, 2. Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumunda Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2017, 15:51
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:06

Yakın Doğu Üniversitesi  (Near University Nicosia) Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği öğretim üyesi, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirilen  2. Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik sempozyumu’na katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya gore, Çukurova ve Mersin Üniversiteleri ile Türkiye Mühendislik Jeolojisi Derneği'nin ortaklaşa katkıları ve Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesinin ana destekçiliğinde gerçekleştirilen 2. Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik sempozyumuna çok sayıda akademisyen, araştırmacı, mühendis, ilgili devlet kurumları temsilcileri, firma temsilcileri ve yöneticilerin katıldığı belirtildi.

Sempozyumda 46 Bildiri Sunuldu ve Teknik Gezi Gerçekleştirildi
Sempozyumun Prof. Dr. Mahir Vardar tarafından Yerbilimlerinden Jeotekniğe Giden Yolda Mühendislik Jeolojisinin Yeri ve İşlevleri konulu çağrılı konuşma gerçekleştirildi. Mekansal planlamada Mühendislik jeolojisi ve Jeoteknik, Yeraltı açıklıklarında mühendislik jeolojisi ve jeoteknik, Tarihi yapıların korunmasında Mühendislik jeolojisi, Su yapılarında Mühendislik jeolojisi ve Jeoteknik, Madencilikte Mühendislik jeolojisi ve Jeoteknik, Kaya ve zeminlerin Jeo-Mühendislik özellikleri, Mühendislik uygulamalarında hidrojeoloji, Jeoteknikte sayısal modelleme teknikleri, Mühendislik jeolojisinde tehlike ve risk, Depremlerle ilgili zemin davranışları, Yer seçiminde mühendislik jeolojisi, Kaya kütlelerinin karakterizasyonu, Mühendislik Jeolojisi eğitimi, Doğal Yapı Malzemeleri, Jeotermal Enerji ve Çevre Jeotekniği konularında olmak üzere 46 bildiri sunuldu ve son zamanlarda meydana gelen Mersin- Tarsus Otoyolu Gözne Ayırımı Heyelanın, ören yeri ve tarihi binaların gezildiği teknik gezi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Cavit Atalar konferansın dört oturumunda tartışmalara ve teknik geziye katıldı.

Sempozyumda Türkiye Mühendislik Jeolojisi Derneği Kurucu başkanı ve Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği 2019-2023 dönemi başkanlığına seçilen Prof. Dr. Reşat Ulusay’a hizmetlerinden dolayı Türkiye Mühendislik Jeolojisi Derneği Başkanı Prof.Dr. Remzi Karagüzel tarafından plaket takdim edildi.