“Tarihten Günümüze Millî Kavrayışlar Sempozyumu” Yakın Doğu Üniversitesi’nde Yapılıyor…
Eklenme Tarihi: 17 Nisan 2019, 15:32
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 15:13

Yakın Doğu Üniversitesi, 'Millî oluşumlar ve Millet' kavramlarının uluslararası platformda disiplinlerarası bir yaklaşımla çok boyutlu olarak ele alınacağı, “Tarihten Günümüze Millî Kavrayışlar” konulu bir sempozyum düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 18 Nisan 2019 Perşembe günü başlayacak olan sempozyumda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin önemli birikimlere sahip bilim insanları yanısıra yurt dışından da öğretim üyeleri ve yüksek düzeyli temsil hüviyeti bulunan şahsiyetler bildiriler sunacak.

İki gün sürecek sempozyumda, Millî kavramının tarihi gelişimi, Millet kavramı, Tarihte Milliyetçilik, Hukuk alanında Millîleşme, Türkiye’de Milliyetçilik ele alınacak.

Millî kapsam anlamı taşıyan oluşumların günümüze açılan çeşitli etkilerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan sempozyumda, Millî boyuttaki tarihî olayların sebep-sonuç ilişkilerinden yola çıkılarak Millî kelimesinin kullanıldığı alanlar ve anlamları tarihî, kültürel, siyasal, hukukî, felsefî, dilbilimsel ve coğrafî çerçeveleri ve içerikleri irdelenecek.


Gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tarihi olaylardaki etkisi disiplinlerarası incelenecek. Ayrıca sempozyumda Millî nitelik ve hüviyetin gelişim ve değişimle birlikte meydana gelen yeni anlamları tartışılacak.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafya bakımından büyük önem arz ettiği tarihsel bir gerçekliği, tarih boyunca söz konusu coğrafyanın birçok medeniyetin mücadelesine sahne oluşu, günümüzdeki bu coğrafyada meydana gelen millîlik, milliyetçilik ve kimlik tartışmaları sempozyum ana konularını oluşturuyor.

Tarihten Günümüze Milli Kavrayışlar Sempozyumu - Program