Prof. Dr. Nur KÖPRÜLÜ

Prof. Dr. Nur Köprülü Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanıdır. Köprrülü, doktora derecesini Ürdün Haşimi Krallığı'nda ulusal kimliğin pekiştirilmesi konusunda 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ – Ankara) tamamlamış ve akademik araştırmalarını genel olarak Orta Doğu siyaseti, özelde de 2011 Arap ayaklanmaları sonrası dönemde Arap Orta Doğu’sunun demokratikleşme süreçleri üzerine yürütmektedir. Çalışmalarında monarşi ile yönetilen rejimlerin konsolidasyonu, rejim türleri ve muhalefeti özellike Ürdün Krallığı örneği üzerinden irdeleyen Köprülü, Middle East Policy, Middle Eastern Studies ve British Journal of Middle East dahil olmak üzere bu alandaki saygın dergilerde yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Köprülü, yakın zamanda yaptığı çalışmalarında Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki rejim türleri ve devlet-toplum ilişkilerini şekillendiren unsurlara odaklanmıştır. Ayrıca, Southeast European and Black Sea Studies and Mediterranean Politics tarafından yayımlanan ve Kıbrıs’ta demokrasinin kalitesi ve genç neslin beklentilerini konu alan ortak yazarlı yayınları bulunmaktadır.