Doç. Dr. Mustafa YENİASIR

1980 yılında KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da doğdu. 1987’de başladığı Çamlıbel Aysun İlkokulundaki eğitimini 1992 yılında bitirerek; Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulunda öğrenimine başladı. 1997 yılında Güzelyurt Kurtuluş Lisesinden mezun olduktan sonra Magosa’da bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Dört yıllık lisans eğitiminin ardından Türkiye’ye giderek; Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Türk Dünyası Edebiyatları bilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı.

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, “Osman Türkay’ın Hayatı ve Hakkında Yazılanlar” isimli çalışmasıyla yüksek lisansını, “Hüseyin Cavid ve Özker Yaşın’ın Eserlerinde Millî Duygular” isimli teziyle de doktora eğitimini tamamladı.

15 Mart 2019 tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı ile Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüten Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın; Web of Science, Scopus, Ulakbim, Ebsco, Eric gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde çok sayıda makalesi mevcuttur. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi “Yayın Kurulu”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi “Danışma Kurulu” ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi “Haberleşme Kurulu”nda görev yapan Doç. Dr. Yeniasır ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Derneği ile Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumunun yönetim kurullarında görev yapmaktadır.