Prof. Erdoğan ERGÜN
Rektör Danışmanı

1972 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ankara’da tamamladı. Lisans programını Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans (Etkileşimli Çoklu Ortam Ürünlerinde Grafik Tasarım Sorunları) ve Sanatta Yeterlik (Grafik Tasarımın İç Mekan Yüzeylerde Kullanımı) çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2006 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak akademik ve sanatsal çalışmalarına başladı. Aynı fakültede 2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Yükseltilme ve Atanma Komisyonu onayıyla yardımcı doçentlik, 2018 yılında doçentlik, 2023 yılında profesörlük ünvanını aldı. Bu sürede Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Birçok üniversite güdümlü araştırma projelerinde görev aldı, sanat ve tasarım alanında jüri üyeliklerinde bulundu, çok sayıda sanatsal ve akademik etkinliklerin düzenlenmelerinde görev aldı. Kişisel sergiler açtı, yurtiçi ve yurtdışında birçok karma sergiye katıldı. Davetli sanatçı olarak ulusal ve uluslararası sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Sanat ve tasarım alanında ödülleri bulunmakta ve resmi- özel koleksiyonlarda eserleri yer almaktadır.

2017 yılından beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve halen Yakın Doğu Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Günsel Sanat Müzesi Müdürlüğü görevlerine devam eden Erdoğan Ergün, evli ve bir çocuk babasıdır.