Sınıfların Dijital Eğitim Araçları ile Donatılması ve Akıllı Tahta Kullanılıyor Olması, Dijital Pedagojinin Uyguladığı Anlamına Gelmiyor!

Also available in: English, العربية

Eklenme Tarihi: 13 Ekim 2021, Çarşamba, 15:46
Son düzenleme: 11 Nisan 2022, Pazartesi, 10:44

Sınıfların Dijital Eğitim Araçları ile Donatılması ve Akıllı Tahta Kullanılıyor Olması, Dijital Pedagojinin Uyguladığı Anlamına Gelmiyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatörlüğü’nün düzenlediği “Dijital Pedagoji Bağlamında Dijital Araçlar: Ders Tasarımı ve İçerik Geliştirme Paneli” ile teknolojinin eğitimde doğru kullanımı tartışıldı.
Dijital teknolojilerin günlük yaşamımızda her geçen gün çok daha yoğun bir şekilde kullanılması hayatı dönüştürmeye devam ediyor. Bu dönüşümlerden en önemli alanlarından biri ise eğitim. Çağdaş dijital teknolojilerin öğretme ve öğrenme süreçlerinde kullanılması, eğitimcilerin ve öğrencilerin bu alanda kendilerini beslemeleri ve geliştirmeleri gerekliliğini doğuruyor. Teknolojinin ve dijital araçların eğitim ortamlarında kullanımı, ancak pedagojik yaklaşımlar ekseninde mevcut eğitim ortamlarına katkıda bulunabilir. Dijital pedagoji, dijital ortamlarda sadece bilgi aktarımı ile yetinmeyip, diyalog ve tartışma ortamı oluşturma, öğrencilerin kendilerini yansıtabileceği fırsatlar oluşturma, dijital araçların yardımıyla eğitimin hedef kitlesine, niteliğine ve amaçlarına en uygun öğrenme deneyiminin yaratılması anlamı taşıyor. Teknolojik ve dijital araçların ders tasarımında kullanılmasında, pedagojik kaygıların ve yaklaşımın göz ardı edilmesi, hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşmayı imkânsız hale getiriyor. Kısaca sınıfların dijital eğitim araçları ile donatılması ve akıllı tahta kullanılıyor olması tek başına dijital pedagojinin uyguladığı anlamına gelmiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatörü Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, düzenledikleri etkinliklerle konuyu tartışmaya açarak, dijital pedagojinin doğru algılanması ve uygulanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söylüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan “Dijital Pedagoji Bağlamında Dijital Araçlar: Ders Tasarımı ve İçerik Geliştirme Paneli” de çevrimiçi olarak yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Başal’ın konuşmacı olarak katıldığı panel, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sınıfların Dijital Eğitim Araçları ile Donatılması ve Akıllı Tahta Kullanılıyor Olması, Dijital Pedagojinin Uyguladığı Anlamına Gelmiyor!

Dijital araçların işe koşulduğu ders tasarımı pedagoji ve dijital araç dengesini sağlamalı
Panelde, pandemi sürecinde sıklıkla duyduğumuz dijital pedagoji kavramı ele alınırken, çağdaş dijital teknolojilerin öğretme ve öğrenme süreçlerinde kullanılmasının yanı sıra, hangi öğrenme deneyimlerinde hangi dijital araçların kullanılacağı ve hangi aracın hangi öğrenci grubuna uygun olabileceğine dair bilgiler aktarıldı.

Sınıfların dijital eğitim araçları ile donatılmasının ve akıllı tahta kullanılıyor olmasının dijital pedagojinin uyguladığı anlamına gelmediğini vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Başal, dijital pedagojinin ders tasarımında dikkate alınmasının öneminden bahsederek, pedagoji ve dijital araç birlikteliğinde optimum faydanın sağlanması için, derslerde salt teknoloji ve dijital araç kullanımı odaklı bir yaklaşımın arzu edilen öğrenme çıktılarına ulaşılmasının önüne geçebileceği dile getirdi.

Teknolojinin pedagoji odaklı kullanılması gerekiyor
Her gün yeni öğretim teknolojisi araçlarının ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Başal, “Eğitimde sadece teknoloji odaklı bir yaklaşım kullanıldığında pedagojik olarak pek çok olumsuz etki yaratabilir. Teknolojinin derslere uygun pedagojik yaklaşımlarla entegre edilmesi, araçtan ziyade pedagoji odaklı bir çerçevede kullanılması gerekiyor. Yoksa hiçbir teknolojik araç, donanım ya da yazılım, sınıflarda karşılıklı olarak gerçekleştirilen geleneksel anlatımın yerini tutamaz. Herhangi bir derste teknoloji kullanılacaksa, bunun kararının dersin hedef ve ihtiyaçları, öğretmenin donanımı, okul ve öğrenci olanakları gibi pek çok etken doğrultusunda olması gerekir. Eğer bir derste öğrenme süreci sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyorsa, gereksiz teknoloji kullanımı ancak dersin akışını bozarak öğrenme sürecini sekteye uğratır” ifadesini kullandı. Ayrıca pedagoji ve teknoloji birlikteliği ile tasarlanan derslerde, pedagojinin ders tasarımında öncelenmesinden ziyade teknoloji ve pedagojinin birbirini etkilediği ve dönüştürdüğü gerçeğinin de akıldan çıkarılmaması gerektiğini dile getirdi.