Prostat Kanserinde Dünyada Altın Standart Kabul Edilen Yeni Tanı ve Tedavi Yöntemlerinin Uygulanmasına Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Başlanıyor
Eklenme Tarihi: 26 Haziran 2019, 15:35
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 10:02

50 Yaş Üzeri Erkeklerde En Sık Görülen Tür Olan Prostat Kanserinin Tanı ve Tedavisinde Altın Standart Kabul Edilen Galyum-68 (Ga-68) PSMA PET/BT Görüntüleme ve Lutesyum-177 (Lu-177) PSMA Tedavisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda Yakın Bir Zamanda Uygulanmaya Başlıyor. Çok Erken Evrede Teşhisin Mümkün Olacağı Bu Uygulama ile Hastalık Kontrol Altına Alınabilecek. Diğer Tedavilerin Cevap Vermediği İleri Evre Hastalar için de Umut Olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı uzmanları Prof. Dr. F. Suna Kıraç ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Bedel tarafından yapılan açıklamada, her geçen gün yeni gelişmeler kaydedilen kanser hastalıklarının tanı ve tedavisinde, alınan önlemler ve tıp alanındaki teknolojik yeniliklerin yüz güldürücü sonuçların elde edilmesine olanak sağladığı, bunlardan birinin de dünyada bir süredir prostat kanserlerinin tanısında altın standart kabul edilen Ga-68 PSMA (Prostat spesifik membran antijeni) PET/BT görüntüleme ve tümör hücrelerinin yok edilmesini sağlayacak Lu-177 PSMA tedavisi olduğu kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda prostat kanseri tanı ve tedavisinde Ga-68 PSMA ve Lu-177 PSMA uygulamaları için gerekli teknolojik donanım altyapısının (radyofarmasötik sentez üntesi) yakında kurulacağı ifade edilen açıklamada, yakın zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kanser Merkezi çatısı altında bu alanda da hizmet verilmeye başlanacağı bildirildi.

Prof. Dr. F. Suna Kıraç; “Minimum Düzeydeki PSA Yüksekliklerinde Bile Ga-68 PSMA PET/BT Görüntüleme ile Tümörlü Dokular %90’nın Üzerinde Doğrulukla Saptanabiliyor."
Son yıllarda Ga-68 PSMA PET/BT görüntüleme yönteminin prostat kanserlerinin tanı, evreleme yani hastalığın yaygınlık derecesinin saptanması, tedavi planlaması ve tedavi başarısının değerlendirilmesinde güvenli bir şekilde kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. F. Suna Kıraç, kanser tanısında kullanılan akıllı moleküllerin, prostat kanseri hücrelerinin büyük çoğunluğunun yüzeyinde bulunan PSMA gibi bağlayıcı yapı taşlarına bağlanması ile tümör hücrelerinin görüntülenmesinin ve tedavisinin mümkün kılındığını belirtti.

Prostat kanseri tanısı konmuş hastalara damar yolu ile Ga-68 PSMA uygulandıktan sonra diğer kanser türlerinin tanı ve tedavi sürecinde uygulanan PET/BT görüntüleme işlemine benzer şekilde PET/BT tüm vücut taramasının yapıldığını ifade eden Prof. Dr. F. Suna Kıraç, böylece minimum düzeydeki PSA (prostat spesifik antijen) yüksekliklerinde bile tümörlü dokuların ve metastazlarının %90’nın üzerinde doğrulukla tespit edilebildiğini; böylece işlemin hastalığın evresi ve tedavi yaklaşımı konusunda hekime yol gösterdiğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Deniz Bedel; “Ga-68 PSMA PET/BT Diğer Tüm Tanı Yöntemlerinden Çok Daha Başarılı.”
Prostat kanserinin sıklıkla yayılım gösterdiği organa yakın lenf bezleri ve kemik gibi dokulardaki hastalığın varlığını ortaya koyarak, hastaya yararı olmayan ve önemli yan etkileri beraberinde getiren tedavilerin bu yöntemle önlenebildiğini belirten Nükleer Tıp Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Bedel, tedavi sonrası takipte ise hastalığın nüks edip etmediğinin, muayene bulguları, kan PSA değerleri veya ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi yöntemlerle araştırılabildiğini ancak Ga-68 PSMA PET/BT yönteminin bu yöntemlerin hepsinden çok daha başarılı ve güvenilir sonuçlar verdiğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Deniz Bedel; “Lu-177 PSMA Tedavisi, Diğer Tedavilerin Cevap Vermediği Hastalar ile İleri Evre Prostat Kanseri Vakalarında Başarılı Sonuçlar Elde Edilmesine Olanak Sağlamaktadır.”
“Ga-68 PSMA ile saptanan prostat kanser hücreleri, Lu-177 PSMA uygulanarak başarı ile tedavi edilebilmekte, bu hedefe yönelik tedavi ile hastanın yaşam süresi ve kalitesi arttırılabilmektedir.” diyen Yrd. Doç. Dr. Deniz Bedel, Lu-177 PSMA tedavisinin özellikle metastatik prostat kanseri olan hastalarda her geçen gün kullanımı artan bir yöntem olduğunu belirtti. Bu tedavinin tümörü küçültmeyi, yayılımını durdurmayı ve hastalığın neden olduğu kemik ağrısı şikayetlerini azaltmayı hedeflediğini bildiren Yrd. Doç. Dr. Deniz Bedel, Lu-177 PSMA tedavisinin, çoğunlukla diğer tedavilere cevap alınamayan hastalarda ve ileri evre prostat kanseri vakalarında kullanıldığını ve hastalığın uzun süre kontrol altında tutulmasına katkı sağladığını da açıkladı.

Prostat Kanseri Belirtileri
“Erken evrede genellikle hiçbir belirti vermeyen prostat kanserlerinin ilerleyen evrelerinde ise, yavaş ya da zayıf idrar akımı veya daha sık idrara çıkma ihtiyacı, idrarda kan, ereksiyon sorunu (iktidarsızlık), kemik metastazlarına bağlı kalça, sırt, göğüs ya da diğer alanlarda ağrı şikayetleri, bacak veya ayaklarda uyuşma veya güçsüzlük, omurilik basısına bağlı mesane veya bağırsak kontrolü kaybı gözlenmektedir.” diyen Yrd. Doç. Dr. Deniz Bedel, birçok başka hastalığın habercisi de olabilecek bu belirtilerin bulunması durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğine de dikkat çekti.