Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL ve Uz. Gülcan FAİKA ÜLVAY`ın Kıbrıs Tarihi Ders Kitaplarındaki “Tarih Öncesi Çağlar” Ünitelerinin İçerik Analizi Uluslararası Dergide Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 25 Nisan 2017, 11:07
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 11:24

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümleri Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Uz. Gülcan FAİKA ÜLVAY`ın“ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde Okutulan Kıbrıs Tarihi Ders Kitaplarındaki “Tarih Öncesi Çağlar” Ünitelerinin İçerik Analizi / Content Analysis of Units on “PrehistoricAges" of CyprusHistory Course Books in TurkishRepublic of NorthernCyprus başlıklı çalışmaları Web of Science bağlı Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranan The Journal of History Cultureand Art Research (Cilt 6, Sayı 2 (2017) dergisinde yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL ve Uz. Gülcan FAİKA ÜLVAY yaptıkları ortak açıklamada; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde Okutulan Kıbrıs Tarihi Ders Kitaplarındaki “Tarih Öncesi Çağlar” Ünitelerinin İçerik Analizi” başlıklı çalışmalarında 2004-2009 yılları arasında orta dereceli okullarda okutulan “Kıbrıs Tarihi 1. Kitap” ile 2009-2016 yılları arasında orta dereceli okullarda okutulan “Kıbrıs Türk Tarihi 6. Sınıf” ders kitaplarının tarih öncesi devirlerini içeren ünitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi esas alınmıştır" denildi.

Yazarlardan yapılan ortak açıklamanın devamında ise, tarih ders kitapları bireylerin içinde bulundukları toplumun geçmişini öğrenmeleri ve gelecekle bağlantı kurarak her yönden sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmeleri açısından önem taşımaktadır. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okutulan Kıbrıs Tarihi ders kitaplarında çoğunlukla yakın geçmiş üzerinde durulduğu ve adanın tarih öncesi çağlarını temel alan konulara yeterince önem verilmediği dile getirildi.

Yazarlar bu nedenle çalışmalarında adanın kuzeyinde orta dereceli okullarda okutulan Kıbrıs Tarihi ders kitaplarını bu yönde değerlendirerek bir durum analizin ortaya koyduklarını belirttiler.