Lazerle Göz Tedavilerinde 3. Nesil Relex Smile Teknolojisi Dönemi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne Başvuran Hastaların %100’ünde Gözlük Kullanımına Son Verildi
Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2019, 11:48
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:33


Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Karadayı, 90’lı Yılların Başından Beri Sürekli Gelişim Gösteren Lazerle Göz Tedavilerinde 3. Nesil Teknoloji Smile Lazer Dönemine Girildiğini, Çok Düşük ve Çok Yüksek Derecelerdeki Miyop ve Astigmat Tedavilerinde Bile Başarılı Sonuçlar Elde Edildiğini, Bu Teknoloji Sayesinde Hastalara Hızlı ve Güvenli İyileşme İmkanı Sağlandığını Söyledi.

Prof. Dr. Koray Karadayı; “ReLEx Smile Lazer Uygulaması ile Miyop ve Astigmat gibi Görme Kusurlarını Giderilmektedir.”
2000’li yıllarda geliştirilen üçüncü nesil Smile lazer işleminin, bıçaksız, ağrısız, konforlu ve daha kısa sürede iyileşme özelliği taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Koray Karadayı, bu işlemin ayni zamanda göz kuruluğu problemi olan hastalarda da kullanılabildiğini belirtti. ReLEx Smile Lazer’in miyop ve astigmat gibi görme kusurlarını giderdiğini de ifade eden Prof. Dr. Koray Karadayı, bu işlemin Kıbrıs’ta birçok yenilik ve ilkleri gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanabildiğini belirtti.

ReLEx SMILE tedavisinde eski lazer teknolojilerinden PRK ve LASIK işlemlerinden farklı olarak korneal kapakçığın açılmasına ve ikinci bir cihaz ile lazer uygulamasına gerek kalmadığını da belirten Prof. Dr. Koray Karadayı, ReLEx SIMILE tedavisinde bütün uygulamanın tek bir cihazda ve tek aşamada gerçekleştirildiğini vurguladı. Prof. Dr. Koray Karadayı şöyle devam etti: “Lazer uygulaması ortalama 22 sn. saniye sürmekte, ReLEx SMILE tedavisi lazer cihazı tarafından kornea içinde oluşturulan 2 – 4 mm’lik ince bir kesiden lentikül adı verilen dokunun çıkarılması ile birlikte 3 – 4 dk’da sona ermektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran tüm hastalarımızda %100 başarı ile sağlığına kavuşturularak gözlük kullanımına son verilmiştir ”dedi.

Prof. Dr. Koray Karadayı; “2000’li Yılların Başlarında PRK ve Lasik Tedavilerinde Ortaya Çıkan Tüm Problemleri Ortadan Kaldıran, Üçüncü Nesil Lazer Cerrahisi Olan SMILE Lazer Teknolojisi Geliştirildi.”
Tıpta sistemler geliştikçe cerrahi işlemlerin de gelişme gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Koray Karadayı, bu gelişmelerin göz hastalıklarında da geçerli olduğunu ifade ederek şöyle devam etti; “Kusurlu olan gözler için önce gözlük camlarının yerine ayni camların minyatür modelleri sert ve yumuşak birkaç malzemeden yontularak yapıldı ve gözün doğrudan üstüne takılabilen kontak lensler kullanılmaya başlandı. Gözlük takmaktan hoşlanmayan bir çok miyop, hipermetrop, ve astigmatlı insan bunları kullanmaya başladı. Fakat kontak lensler enfeksiyon, çizilme, kuruluk, görüntü netliğinde gün içinde değişmeler gibi risk ve yan etkilere neden oldu. Öncelikle 80’li yıllarda birinci nesil lazer cerrahisi olan “PRK Excimer Lazer” işlemi yapılmaya başlandı. Fakat bu teknolojinin bazı dezavantajları vardı. Lazer sonrası ağrı, birkaç gün boyunca oldukça fazla olabiliyordu ve bazen kuvvetli ağrı kesiciler alınması gerekiyordu. Bir diğer dezavantaj ise bu yöntemin daha ziyade düşük gözlük numaralarında başarılı olmasıydı. Yüksek numaralarda sonuçlar çok kestirilemiyordu ve komplikasyon oranları yüksekti. 90’lı yıllarda ise ikinci nesil lazer cerrahisi olan Lasik cerrahi işlem uygulanmaya başlandı. Bu işlemde ise amaç ağrıyı azaltmak ve komplikasyon oranını düşürmekti. Lasik cerrahi işlem ile hastalar çok az ağrı ile evlerine gidebilirken, yüksek gözlük numaraları bile tedavi edilebilir durumdaydı. Fakat bu yöntemde de hastaların yaşadığı sorunlar vardı. Lasik işlemde hastaların büyük bir çoğunluğunda kuru göz komplikasyonu oluşuyordu. Ayrıca korneayı fazla incelten yüksek derecede düzeltmelerde "Ektazi" adı verilen, körlük ve kornea nakline kadar gidilebilen "kornea fıtıklaşması" gelişebiliyordu. 2000’li yılların başlarında ise tüm bu problemleri ortadan kaldıran üçüncü nesil lazer cerrahisi olan SMILE Lazer teknolojisi geliştirildi.”

Gözdeki Üç Çeşit Kırma Kusuru: “Miyopi, Hipermetropi ve Astigmatizma”
Kırma kusurları denilince akla ilk gelenin gözlük veya kontakt lens ile görmenin düzeltilebildiği göz kusurları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Koray Karadayı, göz hastalıklarındaki temel üç çeşit kırma kusuru konusunda açıklamalarda bulundu; “Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olarak adlandırılan kırma kusurları daha basit bir anlatımla, uzağı iyi göremeyen gözler miyop, yakını iyi görmeyen gözler hipermetrop ve nesneleri duru olarak göremeyen gözler astigmat şeklinde tanımlanabilir. Her üç kırma kusurunda da gözün önüne çeşitli şekillerde mercekler konarak görüntünün gözün içine net bir şekilde düşmesi sağlanır. Mercekler her üç kırma kusuru için de farklı bir yontma işleminden geçer.”

ReLEx SMILE Lazer Tedavisinin Avantajları;

 • Bıçaksız lazer teknolojisi
 • 22 sn.’de tedavi imkanı (500kHz ile en hızlı lazer teknolojisi)
 • Kesisiz operasyon kolaylığı
 • Kornea biyomekaniğinde üstün koruma
 • Kuru göz hastalarında uygulama imkanı
 • Kapakçık açılmadığı için, kapakçığın kayma veya yer değiştirme riski bulunmaması
 • Sessiz ve yanıksız bir tedavi olması
 • Tedavi sırasında ve sonrasında sağladığı konfor
 • Hızlı ve güvenli iyileşme
 • Gözün doğal yapısına en yakın sonuç

Tedavi Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar;

 • İlk birkaç saat boyunca yaşanacak hafif bir batma hissi, sulanma ve kamaşma şikayeti normaldir.
 • Tedavi sonrası verilen damlaların özenle ve doktorun verdiği reçeteye uygun olarak kullanılması gerekmektedir.
 • İlk 24 saat süresince tedavi edilen gözle oynanmaması ve banyo yapılmaması önemli bir detaydır.
 • Tedavi sonrası belirli aralıklarla yapılacak doktor kontrolleri aksatılmamalıdır.
 • En az 3 gün boyunca havuza veya denize girilmemelidir.