Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi Oldu…
Eklenme Tarihi: 10 Mayıs 2018, 16:21
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 10:12

Yakın Doğu Üniversitesi’nde, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Hemşirelik Fakültesi kuruldu. Yakın Doğu Üniversitesi kurulan fakülte ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde hemşirelik eğitimi veren ilk eğitim kurumu olma özelliğini taşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Fakültesi altında eğitim faaliyetlerini sürdüren Hemşirelik Bölümü’nün artık Hemşirelik Fakültesi olarak hizmet vereceği bildirildi. Profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim ve araştırma görevlilerinin yer aldığı geniş bir akademik kadroya sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığına ise Prof. Dr. Nuran Bayraktar getirildi.

KKTC’de Lisans Düzeyinde Hemşirelik Eğitimi İlk Kez Yakın Doğu Üniversitesi’nde Başladı…
Tarihçesi köklü bir geçmişe dayanan Hemşirelik eğitiminin temelleri 1973 yılında atıldı. Sırası ile; Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1973-1990 yıllarında ortaokul sonrası 2 yıllık, ‘Hasta Bakıcılık ve Ebelik Okulu”, 1985-1989 yılları arasında mevcut yasa altında lise sonrası 3 yıllık eğitimle ‘Hasta Bakıcılık ve Ebelik Okulu” 1990 yılında değiştirilmiş adıyla “Hemşirelik ve Ebelik Okulu”, 1994 yılında ise lise sonrası 2 yıllık önlisans eğitimi ile ‘Hemşirelik Meslek Yüksekokulu’ oluşturuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu eğitimini, Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında 2004 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin fiziksel, sosyal ve akademik desteğinden yararlanarak 2006 yılına kadar sürdürdü. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında yapılan ek bir protokolle, YÖDAK’ın yaptığı merkezi sınavla ilk lisans öğrencileri alındı. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında ise, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak dört yıllık lisans ve yüksek lisans eğitimine başladı. Ayrıca 2007-2008 eğitim- öğretim yılında daha önce ön lisanstan mezun olan hemşirelere dikey geçişle lisans eğitimi olanağı sağlandı. Böylece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi’nde başlamış ve açılan bu program ile hemşirelik eğitimi uluslararası geçerli nitelik kazandı.

Ülkenin Hemşirelik İşgücü Gereksinimlerini Sağladı…
Güçlü kadrosu ile sadece mesleki insan yetiştirmesiyle değil, aynı zamanda kendi alanlarında bilimsel bilgi üretimine hız verecek olması nedeniyle fakülte düzeyine çıkan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi kuruluşundan bu yana, yetiştirdiği üst düzey hemşirelerle ülkenin hemşire işgücü gereksiniminin karşılanmasına önemli katkılar verdi. Bunun yanı sıra farklı ana bilim dallarında uzmanlaşmış bilim adamları da yetiştirilmesine öncülük etmektedir.

Meslekte İlk Lisansüstü Yakın Doğu Üniversitesi Öncülüğünde Başladı
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüksek lisans ve doktora eğitiminin başlatılmasına da öncülük etti. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2007 yılında hemşirelikte yüksek lisans, 2008 yılında ise hemşirelikte doktora programlarına başladı. Yüksek lisans ve doktora mezunları, ülkenin hemşirelik alanında öğretim elemanı gereksiniminin karşılanmasında önemli rol oynadı.

Toplum Gereksinimlerini Karşılayan Bilgili Hemşirelere Yetiştirilecek
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Hemşireliğin toplumsal hizmette vazgeçilmez olan eşsiz bir meslek olduğu belirtilerek, hemşirelik eğitimini ve hemşirelik uygulamasını geliştirecek bilgiyi üreten lider hemşireler yetiştirmenin sorumluluğu üstlenileceği kaydedildi. Hemşirelik hizmetlerini yenilikçi yaklaşımlarla, etkili ve güvenli sunabilen hemşirelerin yetiştirilmesi ihtiyacının karşılanacağı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi. “Sürekli gelişen ve değişen dünyada yükseköğretim kurumlarının da toplumun gereksinimleri doğrultusunda yapılanması kaçınılmazdır. Tüm dünya genelinde yükseköğretime duyulan ihtiyaç her geçen gün artarken, üniversiteler uluslararası standartlara ulaşmak için çaba göstermektedir. Yükseköğretim dünyanın değişen koşullarına uyum sağlayabilecek esnek ve açık programlar izlemeli, kalite bakımından dünya standartlarına uygunluğu kabul gören bir hale gelmelidir. 2007 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almanın kazanımlarını eğitim ve araştırma alanlarına başarı ile aktarmış olan okul, 2018 yılında “Hemşirelik Fakültesi” olarak kurumsal özerklik ve mali esneklik kazanması ile bu başarılarını toplum yararına daha ileriye taşınması amaçlanıyor.”