KKTC’nin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması için Kapsamlı Bir Sözleşme Hazırlanması Şart!
Date Added: 02 Kasım 2022, 11:48
Last Updated Date:03 Kasım 2022, 09:39


HASDER tarafından düzenlenen 35’inci Halkbilimi Sempozyumuna katılan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, KKTC’de çalışan müze görevlilerinin somut olmayan kültürel miras unsurlarının (SOKÜM) korunup aktarılması hakkındaki görüşlerini derledikleri çalışmada, Türkiye’de uygulanan SOKÜM Sözleşmesine benzer bir belgenin adada hazırlanıp yürürlüğe konulması gerektiğini vurguladı.

Halk Sanatları Derneği’nin (HASDER) bu yıl 35’incisini düzenlediği Halkbilimi Sempozyumu’na Yakın Doğu Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, “Türk ve Rum Masallarındaki Benzerlik ve Farklılıklar”, “KKTC’de çalışan müze görevlilerinin somut olmayan kültürel miras unsurlarının korunup aktarılmasına ilişkin bilgi ve görüşleri” isimli iki bildiriyle katkı verdi.


Müze görevlileri, hizmet içi eğitimden geçirilmeli
KKTC’de çalışan müze görevlilerinin somut olmayan kültürel miras unsurlarının (SOKÜM) korunup aktarılmasına ilişkin bilgi ve görüşlerini tespit etmeye yönelik çalışmanın sonuçlarını da açıklayan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, müze çalışanlarının SOKÜM konusunda yeterli ve net bir bilgiye sahip olmadıkları tespitini yaptı.

Çalışmada müze çalışanlarının önemli bir kısmının SOKÜM listesinde yer alan kültürel miras unsurlarını doğru tespit edebildikleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının SOKÜM ile ilgili faaliyetleri hakkında genel bir fikre sahip oldukları bilgisi de yer aldı. Çalışmada, somut olmayan kültürel miras kavramının ve koruma bilincinin Kuzey Kıbrıs’ta yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle Türkiye’de uygulanan SOKÜM Sözleşmesine benzer bir belgenin adada hazırlanıp yürürlüğe sokulması ve somut olmayan kültürel mirasın kültür turizmi ve yaratıcı turizmde planlı ve doğru bir şekilde tanıtılıp pazarlanması gerektiği belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut’un imzasını taşıyan çalışmada ayrıca, KKTC’de özel ve resmi müzelerde görevli çalışanların hizmet içi eğitimlerle ve konferanslarla daha fazla bilinçlendirilmeleri gereği de vurgulandı.


Rum masallarında Türk etkileri görülüyor
Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyelerinin 35’inci Halkbilimi Sempozyumu’na yaptığı bir diğer sunum ise Kıbrıs Türk ve Rum masalları arasındaki etkileşimi ortaya koydu. Daha çok Rum masallarında Türk etkileri görüldüğü tespitini yapan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, her iki toplum tarafından da bilinen ve önemli Rum masallarından olan “Dirimmo” masalını analiz etti. Masalın, Rumlardan Türklere geçişi ile adında ve içindeki epizotlarda değişiklikler olduğunu ifade eden akademisyenler, Türklerden Rumlara geçen masallarda kullanılan pek çok Türk öğesinin olduğunu vurguladı.