KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Envanterine Kayıtlı, Orijinal Eserlerden Oluşan 16 Parçalık Koleksiyon, İlk Kez, Surlariçi Şehir Müzesinde Halkla Buluşacak. Eserler, 29 Aralık’tan İtibaren 3 Ay Boyunca Ziyarete Açık Olacak
Date Added: 25 Aralık 2020, 14:37
Last Updated Date:22 Ocak 2021, 11:11


Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile 23 Aralık 2020 tarihinde imzaladığı işbirliği protokolü ile Kıbrıs tarihine ışık tutan bir çok orijinal tarihi eser ve sanat eseri, ilk kez Surlariçi Şehir Müzesinde halkla buluşacak.

Kıbrıs ve Lefkoşa’nın tarihi ve kültürü ile ilgili çok özel eserlerin yer aldığı ilk koleksiyon, 29 Aralık’tan itibaren 3 ay boyunca, Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmek üzere teslim alındı. İlk kez gün ışığına çıkacak orijinal eserler arasında altın varaklı el yazmaları, boyları 1,5 metreyi bulan fermanlar, Kıbrıs’ta günümüze ulaşabilen en eski Osmanlı beratı olan 387 yıllık IV. Murat tuğralı Mülkname, fotoğraflar, nüfus defterleri, haritalar ve mahkeme kayıtları yer alıyor. 3 ay boyunca Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenecek olan eserler, Mart ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak. Eserler, daha sonra KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne teslim edilerek, sergilenmek üzere yeni bir koleksiyon alınacak.

Surlariçi Şehir Müzesi, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ile yaptığı protokolle birlikte yaklaşık bir ay önce Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile yapılan işbirliği protokolüne bir yenisini ekledi. Böylece Surlariçi Şehir Müzesinin envanteri kültürel ve tarihi değerlerimizi ilk kez halkla buluşturmaya devam edecek.

Eşsiz Orijinal Eserler 3 boyunca Surlariçi Şehir Müzesinde
Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı ile KKTC Cumhurbaşkanlığına bağlı KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ilk etapta sergilenecek olan eserler arasında el yazması altın varaklı, tezhipli Arapça yazılmış tefsir ve felsefe kitapları, 17’inci ve 18’inci yüzyıla ait beratlar, 20'inci yüzyıl başlarına ait hüccetler (mahkeme kayıtları), 1877-78 yılına ait Kukla Kazası’nda yaşayan Kıbrıslı Türklerin yazıldığı nüfus defteri, 20’inci yüzyıl başlarına ait işitme engelliler okulu öğretmenleri ve öğrencileri fotoğrafı ile Lefkoşa Rüştiye Mektebi öğrencileri ve öğretmenleri fotoğrafı, Lefkoşa’daki Evkaf yazışmalarının gösterildiği defterler, Mağusa tren istasyonunun el çizimi planı ile Hidrografer Amiral Sir Wharton tarafından, Doğu Akdeniz’deki denizaltılar için denizdeki derinlikleri gösteren 1917 tarihli oşinografi haritası yer alıyor. Sergilenecek olan beratlardan 16 Ağustos 1821 tarihli, Kıbrıs Başpiskoposlarından Yovakim (Joakim)’e ait tayin beratı belgesi içerik olarak da ayrıca önem taşıyor. İlgili tayin beratında 1821’de Mora yarımadasında meydana gelen Yunan isyanına destek olmak için adada planlanan isyan girişiminin planlayıcısı olduğu suçlamasıyla idam edilen Başpiskopos Konomo Kibriyanos (Kyprianos) ile üç metropolitin idam edilme gerekçesi de yer alıyor. Söz konusu tayin beratının boyu ise 1,5 metreyi aşıyor. Sergilenecek olan diğer bir berat ise Celi Divani hattıyla yazılmış, IV. Murat devrine ait bir eser. 387 yıllık bu belgenin en dikkat çeken tarafı ise tuğrasının ihtişamı. Ayrıca söz konusu Mülkname, Kıbrıs'ta günümüze ulaşabilen en eski Osmanlı dönemi beratları arasında yer alıyor.

Dr. Ejdan Sadrazam: “Yakın Doğu Üniversitesi ile imzaladığımız protokol sayesinde arşivlik malzememizi, çağdaş bir ortamda halkımızla paylaşma olanağına kavuşmuş olduk.”
KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin “geçmişimizi gelecek için biriktirme” misyonu ile tarihi değerleri Kıbırs Türk Halkı ile paylaşmayı önemsediğine vurgu yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Dr. Ejdan Sadrazam, “Yakın Doğu Üniversitesi ile bugün gerçekleştirdiğimiz protokol sayesinde arşivlik malzememizi, çağdaş bir ortamda halkımızla paylaşma olanağına kavuşmuş olduk. Tüm halkımızı tarihimizle öğünç ve mutluluk duyacağına inandığımız sergimize bekliyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Türk tarihini gün ışığına çıkarmaya devam edecek.”
Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile imzaladıkları protokollerle Kıbrıs Türk Tarihini halkla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Türk tarihini gün ışığına çıkarmaya devam edecek” dedi. Açılışı yapılacak serginin kalıcı olmayacağını da hatırlatan Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, KKTC halkını, üç ay boyunca ziyarete açık olacak olan sergiyi ziyaret ederek, ilk kez görme şansına erişecekleri eserleri görme fırsatını kaçırmamaları için Surlariçi Şehir Müzesine davet etti.