KKTC Demokrasisi Avrupa-Akdeniz Demokrasileri Ekseninde İrdelendi
Eklenme Tarihi: 15 Mart 2018, 11:39
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 15:57

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde bütünleşme ve demokratikleşme süreçleri çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Örneği”Raporunu Yayınladı

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş ve YDÜ Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı ve YDE Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nur Köprülü tarafından hazırlanan alan analiz raporuAvrupa-Akdeniz coğrafyasını kapsayan ülkelerdeki demokratikleşme ve siyasal liberalleşme süreçlerini tarihsel ve sistematik bir şekilde analiz ederek Kuzey Kıbrıs’ın bu süreçler içinde nerede ve nasıl konumlandığını irdeliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Yakın Doğu Enstitüsü Raporları Serisinden çıkan ve editörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, YDE Baş Danışmanı Ercan Çitlioğlu ve Yakın Doğu Enstitüsü Projeler ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörü Dr. Mustafa Çıraklı’nın yapmış olduğu rapor, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’na bağlı ülkelerin demokratikleşme süreçleri ve demokrasi modelleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) hukuki ve fiili konumlanışı konusunda bir modelleme çalışmasını teşkil ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü’nün hazırladığı rapor ilgili kurum kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, kütüphanelere, Kıbrıs ve Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerine de gönderilecek. Rapora Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün yakindoguenstitusu facebook – sosyal medya adreslerinden ve yde.neu.edu.tr adresli web sayfasından da ulaşılabilecek.

Köprülü: KKTC Nevi Şahsına Münhasır, Farklılaştırılmış Bir Bütünleşme Örneği
AB’nin derinleşme politikaları kapsamında ortaya koyduğu demokrasi anlayışı ve Akdeniz ülkelerinin siyasal liberalleşme pratiklerinin yerel ve bölgesel dinamikler ile analiz edildiğine dikkat çeken Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nur Köprülü çalışmadaKıbrıs’ın 1 Mayıs 2004 tarihinde Birliğe tam üye olarak kabul edilmesinin ardından adanın kuzeyinde AB müktesebatının askıya alınması sonrasında yaşanan önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Raporda detaylarıyla tartışıldığı üzere Kuzey Kıbrıs-AB ilişkilerinde gelinen aşamaya bağlı olarak demokratikleşme yönünde ilerleme kaydedilip kaydedilemediği Kıbrıs sorununun devam ettiği bir süreçte büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç Dr. Köprülü, “KKTC’deki demokratikleşme modeli irdelendiğindeAB’ye üyelik süreci ve adanın kuzeyinin söz konusu bütünleşmenin de jure olarak ‘dışında’kalması AB’yi Kıbrıs Türk Toplumunun Avrupalılaşması noktasında farklılaştırılmış bir bütünleşme yolu ile yeni bir sürece doğru yönelttiğini söylemek yanlış olmayacaktır. AB, bir yandan –özelde Maastricht ve Lizbon Anlaşmaları ile– derinleşme politikaları kapsamında demokrasiyi ve şeffaf karar alma mekanizmaları ile kurumsallaşmayı öncelikli bir konuma getirirken, genişleme politikalarını hayata geçirirken benzer normatif fonksiyonu sarf edememiştir. Zira Kıbrıs sorunu çerçevesinden bakıldığında ada tümüyle AB kurumları ile bütünleşememiş, hatta nevi şahsına münhasır bir konumlanışa sahip olduğu ifade edilmektedir” dedi.


Koldaş: Avrupa-Akdeniz Ekseninde Demokratikleşme Ve Demokratikleşememe Süreçlerini Sistematik Bir Şekilde Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirdik.
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş raporla ilgili yaptığı açıklamada Yakın Doğu Enstitüsü’nün aylık bazda çıkardığı araştırma raporlarının bir yenisini kamuoyunun bilgi ve ilgisine sunduğunu belirtti. Raporun kuramsal derinliği ve güncel bilgilere dayalı sistematik çözümlemeleriyle bölgedeki demokratikleşme süreçlerini karşılaştırmalı olarak inceleyip Kuzey Kıbrıs’ı bu bağlamda değerlendirdiğini kaydeden Koldaş “ Avrupa Akdeniz bölgesinde demokrasi model ve süreçlerini etkileyen dinamiklere bakıldığında bu bölgenin kuzeyi ve güneyi arasında siyasi düzlem, politik kültür ve demokratik değer yaklaşım ve algıları açısından farklılıkların olduğunu belirtmek yanlış olmaz. Bu bağlamda kuzeyde çoğunluğunu Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerinin oluşturmuş olduğu ülkelerle güneydeki gerek sosyo-ekonomik gerekse kültürel ve siyasi açıdan farklı bir geçmişe sahip Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin demokratik model ve uygulama açısından farklı konumlanışlara ve süreçlere işaret etmektedirler.1990’lı yılların ortasından itibaren Batı Avrupa merkezli ve rehberlikli bir süreç halini alan bölge demokratikleşmesi ile ilgili geniş bir literatür söz konusudur . Ülkeler bazında incelendiğinde bölgesel dinamik ve süreçlerin benzerliğine rağmen demokratikleşme modellerinin yerel dinamik ve engelleri arasında farklılaşmaları gözlemlemek mümkündür. Bu konuyla ilgili literatürde yaygın farklı demokratikleşme yaklaşımlarından bahsedilebilir. Bu yaklaşımları göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı analizler sonucu çıkan tablo içinde Kuzey Kıbrıs örneğini irdelemek demokratikleşme süreç ve modellerinin yerel dinamiklerini ve bunların bölgesel ve uluslararası dinamiklerle olan etkileşimini anlamak açısından da önemlidir.”dedi.