Kıbrıs’ın ve Dünyanın Güvenliği için Çalışacaklar
Eklenme Tarihi: 12 Temmuz 2016, 14:54
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:17
Kıbrıs’ın ve Dünyanın Güvenliği için Çalışacaklar

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü “Güvenlik Akademisi”’nde Katılımcılar Sertifikalarını Aldılar

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi. YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ ile Yakın Doğu Enstitüsü Danışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU tarafından yürütülen ve Türkiye ile Kıbrıs’tan konularında uzman akademisyen, üst düzey bürokrat, diplomat, politika yapıcı ve uygulayıcıların konuşmacı oldukları “Güvenlik Akademisi” kısa dönemli eğitim programı 12 hafta boyunca güvenliğin farklı alanlarında birçok uzmanı program katılımcıları ile buluşturdu.

Güvenlik Uzman Akademisyenler ve Uygulayıcılar ile Tartışıldı

Açılışını TBMM eski Başkanı Cemil ÇİÇEK’in yaptığı, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi’nde çalışmalarının önemli uzman veuygulayıcıları olan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. İlter TURAN, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet K. HAN, Prof. Dr. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Mitat ÇELİKPALA, Cumhurbaşkanlığı Eski Sözcüsü Ergün OLGUN, Emekli Büyükelçi Onur ÖYMEN, TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Ali ÖZCAN, Ercan ÇİTLİOĞLU, Enerji Uzmanı Necdet PAMİR, Enerji Uzmanı ve Danışmanı Faruk DEMİR, Uluslararası Startejik Aaraştırmalar Kurumu Araştırmacısı (USAK) Yavuz YENER, USAK Araştırmacısı Reyhan GÜNER, Emekli Büyükelçi Ertuğrul KUMCUOĞLU, Emekli Büyükelçi Murat ÖZÇELİK, ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban KARDAŞ, TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haldun YALÇINKAYA, Emekli Büyükelçi Osman KORUTÜRK, STRATIM İcra Direktörü Suat KINIKLIOĞLU, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Hayriye Kahveci ÖZGÜR, YDÜ Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nur KÖPRÜLÜ, Hürriyet Gazetesi Yazarı Erdal SAĞLAM, KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Yenal SÜREÇ, YDÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Direnç KANOL gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Kıbrıs’ın ve Dünyanın Güvenliği için Çalışacaklar

Güvenliğin Farklı Alanları Ve Boyutları İrdelendi

12 Hafta süren programda güvenliğin ekonomik, politik, çevresel, siber ve askeri alanlar gibi farklı boyutları katılımcılarla birlikte derinliğine değerlendirildi. Program kapsamında güvenlik kavram ve kuramları,güvençlik tehdit algılamalarında değişim ve dönüşümler, KKTC’de güvenlik sorunu bağlamında olası tehditler, uluslararası kuruluşlar ve güvenlik, BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin güvenlik politikaları, NATO’nun güvenlik politikaları ve stratejik konsepti, AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikası; Güvenlik ve İstihbarat 21’nci Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, Vizyoner ve Stratejik enerji güvenliği, Ortadoğu’da petrol-doğal gaz–güvenlik ilişkisi; Akdeniz ve Karadeniz’de enerji güvenliği; enerji transfer yolu ve terminal olarak Türkiye ve Kıbrıs’ın konumu, uluslararası suç örgütleri, uyuşturucu kartelleri; insan kaçakçılığı ve göçler; siber gücün mobilizasyonu; siber savaş, siber güvenlik, e-Devlet, KKTC’de siber güvenlik altyapısı, KKTC-Ortadoğu ülkeleri ilegüvenlik İlişkileri, KKTC-Kafkasya ve Türkî Cumhuriyetlerle güvenlik ilişkileri, KKTC-ABD güvenlik İlişkileri, KKTC–Yunanistan–Güney Kıbrıs güvenlik İlişkileri, Arap Kalkışması Sonrası KKTC–Ortadoğu ve Kuzey Afrika güvenlik İlişkileri, İran–Suriye–Irak’taki Gelişmeler ve KKTC’ye etkileri, Akdeniz’de Yeni İttifaklar ve KKTC’ninosyo-ekonomik, sosyo-politik güvenliğine yansımaları, Akdeniz’in yeni jeopolitiğinde Kıbrıs’ın/KKTC’nin Jeostratejik öneminde değişim ve dönüşümler, çözüm/çözümsüzlük üzerine senaryolar”, ekonomi güvenliği ve KKTC’nin ekonomik durumu gibi konu başlıkları katılımcıların etkin katkıları ile değerlendirildi.

Kıbrıs’ın ve Dünyanın Güvenliği için Çalışacaklar

BEKTAŞ: Güvenlik Çalışmalarına Ve Ülke Güvenliğine Önemli Katkı

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Güvenlik Akademisi programı çerçevesinde güvenliğin daha önce detaylı bir şekilde incelenmemiş konularının Kıbrıs ve Türkiye’den programa katılan önemli isimlerle değerlendirildiğinin altını çizdi. Güvenlik Akademisi kapsamında birçok önemli güvenlik konusunun ve bu konuların KKTC’ye yansımalarının değerlendirildiğini ifade eden Bektaş, Yakın Doğu Üniversitesi yönetimi olarak Güvenlik Akademisi gibi uygulamaya yönelik eğitim programlarının zenginleştirilerek devamlılığının sağlanması konusunda gerekli her türlü imkanı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Güvenlik Akademisinin ikincisinde güvenliğin felsefik boyutları ile çevre güvenliği ve küresel ısınma konularına da değinilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. BEKTAŞ, bu programın güvenlik çalışmalarına, ülke güvenliğine, tüm topluma ve katılımcılara önemli kazanımlar sağlamayı sürdüreceğini dile getirdi. Güvenlik Akademisi programının katılımcılarda bir alışkanlık yarattığını da vurgulayan Prof. Dr. BEKTAŞ 12 hafta boyunca Cumartesi sabahları gerçekleştirilen seminerlerin kendisi başta olmak üzere tüm katılımcıların haftalık programlarının önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın ve Dünyanın Güvenliği için Çalışacaklar

KOLDAŞ: Katılımcılarla Birlikte Dünya, Bölge, Ülke ve İnsan Güvenliğinin Düşünsel Haritasını Çizdik

Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisinin güvenlik çalışmalarına yeni bir soluk ve derinlik getirdiğini ifade eden YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, güvenlik ile ilgili çok değerli seminer ve çalışmaların olduğunu ancak bunların Güvenlik Akademisinde olduğu gibi sistematik bir yapıya bürünmesinin ayrı bir önem arz ettiğini vurguladı. Güvenlik Akademisi çerçevesinde güvenliğin yaşamın tüm alanlarını etkileyen bir konu olduğunu katılımcılarla bir düşünce sistematiği rehberliğinde değerlendirdiklerini kaydeden Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, bunun güvenliğin çok boyutlu anlaşılması açısından önemine dikkat çekti. Bu bağlamda askeri güvenliğin yanısıra ekonomik, siyasi, sosyal ve siber güvenlik gibi yaşamsal öneme haiz güvenlik alanlarında önemli uzmanları konuk ettiklerini ifade eden Doç. Dr. KOLDAŞ, katılımcılar ile etkileşimli bir şekilde bu güvenlik konularını da çok boyutlu bir şekilde irdelediklerini belirtti. Güvenlik Akademisi programı kapsamında yapılan tartışmaların bir rapora dönüştürülerek KKTC Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletileceğini dile getiren Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, burada katılımcılar ve uzmanlarla çizilen bu düşünsel haritanın güvenliğin daha iyi anlaşılması, kavramsallaştırılması ve uygulamaya yönelik doğru güvenlik politikalarının üretilerek hayata geçirilmesinde önemli katkılar sunacağına inandığını vurguladı.

Kıbrıs’ın ve Dünyanın Güvenliği için Çalışacaklar

ÇİTLİOĞLU: Güvenliğin Farklı Alanlarını Çok Yönlü Bir Şekilde Konunun Uzmanları İle Değerlendirdik

Güvenlik kavramının ve kuramlarının soğuk savaş sonrasında oluşan güvenlik ortamında yeni bir bakış açısı ve anlayışla yeniden değerlendirildiğinin altını çizen ÇİTLİOĞLU, Güvenlik Akademisi programı çerçevesinde güvenlik konularının çok yönlü bir şekilde irdelendiğini ifade etti. Güvenlik Akademisinin ikincisinin ve üçüncüsünün çalışmalarına başlandığını kaydeden ÇİTLİOĞLU önümüzdeki dönemde güvenliğin derinliğine analiz edilmemiş konularında özelde program katılımcılarını genelde ise tüm kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Güvenliğin klasik yaklaşımlarının ötesinde çok boyutlu bir analiz çerçevesinde konunun uzmanları ile tartışıldığı Güvenlik Akademisine KKTC kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplumdan ve akademisyenlerden kaydadeğer bir katılımın olduğunu memnuniyetle değerlendirdiklerini ifade eden ÇİTLİOĞLU bu bağlamda akademiye katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Güvenlik Akademisi programını tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılara belgeleri Yakın Doğku Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol BEKTAŞ, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Umut KOLDAŞ, Yakın Doğu Enstitüsü Danışmanı Ercan ÇİTLİOĞLU, Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Erhan AYAZ tarafından takdim edildi.