Kıbrıs’ı Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Atalar’ın Temsil Ettiği ve 10 Ülkeden 13 üniversitenin Katılımı ile Başlatılan “Uluslararası Akdeniz Evaporit Projesi” ile Kuzey Kıbrıs Jeolojisi Mercek Altında!
Date Added: 28 Ekim 2021, 11:56


10 ülkeden 13 üniversite ve 4 kuruluştan 29 bilim insanı ve 6 genç araştırmacının katılacağı dört yıllık “Uluslararası Akdeniz Evaporit Projesi”nde, Kıbrıs’ı Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar temsil ediyor.

Son zamanlarda Akdeniz’de yoğunlaşan petrol ve doğal gaz aramaları, Kıbrıs’ın jeolojik birimlerinin yeniden detaylı bir şekilde araştırılmasının da önünü açtı. 10 ülkeden, 13 üniversite ve 4 kuruluştan 29 bilim insanı ve 6 genç araştırmacının katılacağı dört yıllık “Uluslararası Akdeniz Evaporit” projesi ile Akdenizin çeşitli ülkelerinde araştırmalar yapılacak. Akdenizdeki evaporit oluşumlarının araştırılacağı projede “Kıbrıs Messiniyen Sedimantolojisi” konusunda da 3 yıllık bir doktora bursu verilecek.

10 ülkeden 13 üniversite ve 4 kuruluşun yer aldığı “Uluslararası Akdeniz Evaporit” projesinin başlamasında, Yakın Doğu Üniversitesi’ni Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar ve Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü eski Başkanı Prof. Dr. Baki Varol’ın 17 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta yürüttüğü evaporitler (alçı taşları) araştırmalarının bilim dünyasında dikkat çektiği ilgi etkili oldu. Kıbrıs üniversiteleri arasında sadece Yakın Doğu Üniversitesi’nin yer alacağı yeni projede de üniversiteyi ve Kıbrıs’ı Prof. Dr. Cavit Atalar temsil ediyor.
Kuzey Kıbrıs alçı taşlarının yapıları araştırılacak

Bu ölçekte bir bilimsel projenin ilk kez yürütüleceğini söyleyen Prof. Dr. Cavit Atalar, projenin sonuçlarının Kıbrıs’ın ve Doğu Akdeniz jeolojisinin önemini bir kez daha ortaya çıkaracağını söyledi. 1994’den bu yana özellikle Kuzey Kıbrıs’ın depremselliği, zemin özellikleri, heyelanları, kalkarenit ve alçı taşları ile ilgili pek çok araştırma projesinde Kıbrıs’tan ve değişik ülkelerden bilim insanları ile çalışan ve bu araştırmaların sonuçlarını bilimsel makale ve bildiri olarak bilim dünyası ile paylaşan Prof. Dr. Cavit Atalar, Kıbrıs’ta yaklaşık 6 milyon yıl önce Messiniyen döneminde oluşan alçı taşlarının yapılarının nasıl oluştuğunu araştırdıklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs jeolojisi mercek altında!
Yakın Doğu Üniversitesi’ni Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’ın jeolojik yapısı ile ilgili pek çok proje yürüttü. Türkiye Cumhuriyeti ve Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında sağlanan finansal destek ile Prof. Dr. Cavit Atalar’ın Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü eski Başkanı Prof. Dr. Baki Varol ile gerçekleştirdikleri Kuzey Kıbrıs Evaporitleri (alçı taşları) projesi kapsamında bugüne kadar üç bildiri ve bir makale yayınlandı. Bu dört yayın sayesinde Kuzey Kıbrıs alçı taşlarının özellikleri ve önemi ortaya çıkarıldı.

Prof. Dr. Cavit Atalar, Prof. Dr. Baki Varol ile birlikte 2005’ten itibaren “Kuzey Kıbrıs Evaporitleri (alçı taşları) projesi” kapsamında yaptıkları incelemelerin ilk sonuçlarını “Kuzey Kıbrıs Messiniyen Evaporitlerinin Sedimantolojisi” isimli bildiri ile 2007’de açıkladı. Hemen ardından “Kuzey Kıbrıs Messiniyen evaporitlerinin ortamsal ve paleocoğrafik özellikleri” isimli bildiri 2008’de ve “Kuzey Kıbrıs Messiniyen Evaporitlerinde Elementel Sülfür (Yumru) Bulunduran Jipslerin Sedimantolojisi ve Mineralojisi” isimli bildiri ise 2015 yılında sunuldu.

Uluslararası “Karbonatlar ve Evaporitler” dergisinde 2017’de yayınlanan “Kuzey Kıbrıs, Mesarya Havzasında Messiniyen evaporitleri: fasiyes ve çevresel yorumlar” isimli makale de evaporitler konusunda çalışanların büyük ilgisini çekmişti.