“Kıbrıs Türk Eğlence Kültüründe Panayırlar ve Düğünler” II. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresinde Anlatıldı…
Eklenme Tarihi: 29 Ekim 2019, 14:37
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:37


Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından bilim insanlarının davet edildiği II. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’ne katılarak bildiriler sundu.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan akademisyenlerin katıldığı kongrede, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Doç. Dr. Burak Gökbulut “Kıbrıs Türk Eğlence Kültüründe Panayırlar ve Düğünler” ve “Âşık Şeref Taşlıova’nın “Bağdat Hanım ile Hafız Hikâyesi”nde Yer Alan Ara Sözlerin, Epizotların ve Folklorik Unsurların İncelemesi” isimli bildirileri sunarak Yakın Doğu Üniversitesini temsil ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Yeniasır ile Doç. Dr. Gökbulut sundukları bildirilerde, panayır ve festivallerin Kıbrıs Türk toplumu açısından önemini, düğün kültürünü anlattılar.

Panayır ve Festivaller Kıbrıs Türk Eğlence Kültürünün Önemli Bir Parçası…
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, yürüttükleri çalışmalarda gerek düğünlerin gerekse festivallerin Kıbrıs Türk eğlence kültürü içerisinde çok önemli bir yeri bulunduğunu ortaya koydular. Söz konusu panayırların toplumsal dayanışmayı sağlayan bir eğlence unsuru olarak dikkat çektiğine vurgu yapıldı. Günümüzde düzenlenen festivallerin özellikle çocuklar için eğlence boyutunun geçmişe oranla daha üst seviyeye çıkmasına rağmen festivallerin geçmişte de günümüzde de büyük oranda ekonomik bir işleve sahip oldukları belirtildi. Dünyada olduğu gibi Kıbrıs Türkleri arasında da düzenlenen bu tür festivallerin en önemli özelliklerinden birinin de harcama, tüketim dolaysıyla yeniden üretim ve toplumsal bir canlanma olduğu kaydedildi.

Düğünler Ekonomik Kazanç Amacına Dönüştürüldü…
Düğünler ile ilgili yürütülen çalışmalarda ise özellikle geçmişte Kıbrıs Türk toplumunun en önemli eğlence unsurları arasında olan düğünleringeçmişte tamamen eğlence amaçlı olarak düşünülerek günlerce devam ettiği ancak günümüzde düğünlerin üç saate sıkıştırılarak aileler tarafından neredeyse tamamen ekonomik bir kazanç olarak görüldüğü tespitine varıldı. Toplumsal değişime ve gelişime bağlı olarak geçmişte düğünlerde yapılan birçok uygulamanın günümüzde yapılmadığı görülürken, söz konusu uygulamalardan görücü usulü evlilik, düğün alayı, gelin hamamı gibi bazı uygulamanın kaldırılmasının Kıbrıs Türk toplumu arasında toplumsal dayanışmayı azaltarak düğünlerin eğlence özelliğine zarar verdiği ortaya konuldu.

Özellikle geçmişte Kıbrıs Türk toplumunun birlikteliğinin ve dayanışmasının en güzel örneklerini teşkil eden festivallerin ve düğünlerin daha çok söz konusu amaca hizmet etmeleri için gelecek nesiller bu konuda bilinçlendirilmesine vurgu yapıldı.