Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı ve Akademisyen Prof. Dr. Erdal Aygenç Tarafından “Eski Zaman Kıbrıs Figürleri”, “Sevda Kuşun Kanadında” ve “Adım Kırmızı” Adlı Üç Grup, 207 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi ile Kırgızistan Sanatçısı Kubanychbek Ibragimov’a Ait “Gerçeklik Rüyası” Adlı 34 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Tarafından Açılacak
Eklenme Tarihi: 21 Ocak 2020, 13:19
Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 10:54


Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdal Aygenç’in “Eski Zaman Kıbrıs Figürleri”, “Sevda Kuşun Kanadında” ve “Adım Kırmızı” adlı üç grup 207 eserden oluşan kişisel resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov’e ait “Gerçeklik Rüyası” adlı 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi 24 Ocak 2020 Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı-akademisyen Prof.Dr. Erdal Aygenç tarafından hazırlanan kişisel resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov’e ait kişisel resim sergisi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda saat 24 Ocak 2020 Cuma günü 08.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Sanatçı Aygenç’ten “Sevda Kuşun Kanadında”, “Adım Kırmızı” ve “Eski Zaman Kıbrıs Figürleri” başlıklı 207 eser
Sanatçı-Akademisyen Prof.Dr. Erdal Aygenç’in “Sevda Kuşun Kanadında” başlıklı eserlerinde, kuş figürü ağırlıklı bu grup daha çok lavi ve suluboya tekniği ile hazırlandı. Kuzgun’un sert, dinamik ve agresif, gerilimli yapısı ile diğer figürlerin dingin içeriklerinin zıt içerikleri birlikte resme aktarıldı. Özgürce ‘uçmak’ ve özlem duyulana ulaşmak fikri bu grup resimlerin ortak teması oldu.

“Adım Kırmızı” adlı eserlerinde ise; Kırmızının büyük bir kütleyi dengeliyor olması, etkili duruşu, figürlerin kendi içlerindeki gerilimler “Adım Kırmızı” da öne çıkan resimsel tavrı belirledi.

“Eski Zaman Kıbrıs Figürleri” başlıklı eserlerde de Kıbrıs uygarlıklarından günümüze ulaşan ve Kıbrıs kültürünün birer parçası olan figürler sanatçının kendi resim dilinde yeniden yorumlanarak tuvale aktarıldı.

Erdal Aygenç kimdir?
5 Haziran 1959’da Hopa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hopa’da, Lisans Eğitimini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde tamamladı. 1986 yılında Yüksek Lisans, 1992 yılında Doktora/Sanatta Yeterlik derecelerini kazandığı Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde 1985-2006 yılları arasında sırası ile Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak çalıştı; idari görevlerde bulundu, akademik kurullarda ve komisyonlarda görev yaptı. Çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora/ Sanatta Yeterlik tez danışmanlığı yürüttü; seçici kurul üyeliğinde bulundu. Sanat ve tasarım alanlarında makaleleri yayımlandı, sempozyumlarda bildiriler sundu, konferanslar verdi, oturumlar yürüttü, projelerde yer aldı, workshop çalışmaları gerçekleştirdi.

Bugüne değin açtığı beş kişisel serginin yanı sıra çok sayıda yarışmalı, ulusal ve uluslararası sergiye katıldı. İkisi Belçika, biri Arjantin olmak üzere 3 uluslararası, bir ulusal yarışmada ödül kazandı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyelikleri yaptı. Yapıtları yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda, müzelerde yer aldı. Akademik yaşamına 2006 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

Kubanychbek Ibragimov kimdir?
Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov 1975’te, Celal-Abad bölgesi, Bek-Abad köyünde doğdu. 1994 yılında S.A. Chuykov’un adını taşıyan Kırgız Devlet Sanat Koleji’nden mezun oldu. 2011’den beri Kırgızistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Ulusal ve uluslararsı sergilerin katılımcısıdır: 2015 yılında İtalya’da düzenlenen ‘Imago mundi Luciano Benetton Koleksiyonu’ adlı sergiye, 2016 yılında Çin’de, Chanqi şehrinde karma sergiye katıldı. Sanatçının eserleri G. Aitiev’in Kırgız Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi’nde ve birçok özel koleksiyonlarda yer almaktadır.