İlaç Geliştirme ve Aşı Üretimi Yakın Doğu Üniversitesinde Konuşuldu…
Date Added: 16 Aralık 2019, 14:56
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 16:06

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından “İlaç Geliştirme ve Aşı Üretimi Sempozyumu” düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no’lu Salon’da düzenlenen sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden davetli konuşmacılar ilaç yapımı ve araştırmaları, ilaç ham maddeleri, genetik ve nadir hastalıklar için geliştirilen ilaçlar, aşıların özellikleri ve uygulamaları ile ilgili katılımcılara bilgiler aktardılar.

Sempozyumun koordinatörlüğünü yapan Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer açılışta yaptığı konuşmada, sempozyumda hem ilaç hem de aşı geliştirme konusunun birlikte işleneceğini, ilaç ve aşı konularında medyada yaygın şekilde yer alan yanlışların da sempozyum sayesinde düzelmesini temenni ettiklerini ifade etti.

İlaç Ham Maddeleri Geniş Bir Perspektifte Değerlendirildi…
Sempozyumda, “İlaç Araştırmalarında Doğal Kaynakların Rolü” konulu sunumu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Farmakognozi öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Çalış, bitkisel ilaç hammaddelerinin ilaç sanayiinde kullanımı konusunu geniş bir perspektiften değerlendirerek doğal kaynakların ilaç üretimindeki potansiyelinden bahsetti.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Akgün de, sentetik kökenli ilaç hammaddelerini içeren konuşmasında, ilaç araştırmalarında kullanılan sentez yöntemlerini örnekledi. Aynı fakülteden Prof. Dr. Mine Yarım Yüksel ise ilaç tasarımında yararlanılan “in silico modeller” hakkında bilgiler vererek, moleküler yerleştirme (docking) çalışmaları alanındaki son gelişmeleri anlattı.

Genetik ve Nadir Hastalıklar İçin Geliştirilen Modern İlaçlar Konuşuldu…
İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk de, sempozyumda yaptığı Biyo-İlaçlar konulu sunumunda, genetik ve nadir hastalıklar konusunda geliştirilen modern ilaçlar hakkında bilgiler vererek, bu ilaçların kişiye özgü tedavi konusunda ümit vaat eden ilaç ürünleri arasında yer aldığını belirtti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Bedir de, bitkisel ürünler olan sapogenollerden yarı-sentez ve biyotransformasyon yoluyla yeni ilaç hammaddelerinin üretimi konusunda bilgiler vererek, geven türlerinden elde edilen sapogenollerden üretimini gerçekleştirdiği bileşikleri kendi fabrikasında üreterek, şirketi vasıtasıyla ABD’ye ihraç ettiğini anlattı.

Anbitiyotik Üretiminden Bahsedildi…
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz de, fermentasyon yoluyla antibiyotik üretiminin nasıl yapıldığını anlattı. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu ise, ilaç araştırmalarında en önemli safhaları oluşturan klinik deneyler hakkında detaylı bilgiler vererek, ilaç geliştirmenin en meşakkatli safhalarını oluşturan bu çalışmaların en az 15 yıl ve milyonlarca dolara mal olduğundan söz etti.

Aşıların Özellikleri ve Viral Aşı Üretimi Üzerinde Duruldu…
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. S. İsmet Deliloğlu Gürhan da, konuşmasında aşıların genel özellikleri ve viral aşıların üretimi konusunu işledi. Dollvet Aşı, İlaç, Biyolojik Madde Üretimi şirketinden Dr. Vet. Hek. Nilay Ünal ise, aşı geliştirme ilkeleri ve bakteriyel aşı üretimi konusunda bilgiler verdi.