İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenciler İçin Sınav Yönetmeliği
Eklenme Tarihi: 08 Aralık 2017, 15:43
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 09:53


 • Öğrencilerin sınavlara girebilmesi için, sınav giriş belgesine ve üniversite kimlik kartına ihtiyaçları vardır.Bunları bulundurmayan öğrencilerin sınava girişlerine izin verilmeyecektir.

 • Mobil telefonların sınav salonuna girişine izin verilmemektedir.

 • Öğrencilerin sınavlara oturma planına göre anons edilen sınıflarda girmesi gerekmektedir.

 • Sınav salonuna girdikten sonra, öğrencilerin herhangi bir şekilde konuşması veya iletişim kurması sınav süresince yasaklanmıştır.

 • Sınav gözetmenleri tarafından cevap kağıtlarının ve sınav sorularının dağıtılması ile birlikte öğrencilerin isim,öğrenci numarası,bölüm ve ders kodu,tarih ve ders öğretim elemanının adını cevap kağıtlarındaki ve sınav soru kağıtlarındaki boşluklara doldurması gerekmektedir.

 • Öğrencilerin sınav katılım(devam)kağıdını imzalaması gereklidir.

 • Sınava başlamadan önce öğrencilerin sınav sorularını okuması ve ilk 20 dakika içerisinde dersin/modülün ait olduğu öğretim elemanına sınav sorularıyla alakalı olarak soru sormalarına izin verilmiştir.

 • Öğrencilerin sınav salonunu sınavın ilk 20 dakikası içerisinde terketmesi yasaktır.

 • Sadece sınavın ilk 20 dakikasında sınava geç gelen öğrenciler sınava kabul edilmektedir. Geç kalan öğrenciler için sınav vakti uzatılmamaktadır.

 • Tükenmez kalem,kurşun kalem,silgi vesaire gibi kırtasiye malzemelerinin sınav esnasında değiştokuş edilmesi yasaktır.

 • Kopya çeken öğrenciler kopya esnasında yakalanırlarsa sınav salonundan çıkarılırlar.Sınav salonundan çıkarılma sebebini belirterek sınav gözetmeni öğrencinin sınav kağıdını imzalar.Kopya esnasında yakalanan öğrenci dersten/modülden FF notu alır ve derse/modüle devam etmesine izin verilmez.

 • Sınavını tamamlayan öğrencilerin, cevap kağıdını ve soru kağıdını sınav gözetmenine vermesi gerekmektedir.

 • Sınavlara giremeyen ve sağlık raporu veya belgelenmiş herhangi bir sebebi olan öğrenciler, telafi sınavı almaya hak kazanır. Telafi sınavı alacak öğrenciler başvurularını duyurulan zaman periodu içerisinde Dekanlı’ğa yapmalıdır. Başvurusunu yapmayan öğrenciler ve anons edilen zaman periyodunda başvuru yapmayanlar, telafi sınavi alamayacaklardır.

 • Dersin final sınavına girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına girmesine izin verilmektedir.

 • Bütünleme sınavlarına girmeye hak kazanmak için öğrencilerin söz konusu derslerin mid-term sınavlarına girmiş olmaları gerekmektedir

Dekanlık