Eğitimde Etkili İletişim Sertifika Programı 2 Nisanda Yakın Doğu Üniversitesi’nde Başlıyor
Eklenme Tarihi: 28 Mart 2018, 16:32
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 09:40

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi(YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi ile eğitim yaşamının tüm paydaşlarına yönelik “Eğitimde Etkili İletişim” Kısa Dönemli Eğitim ve Sertifika Programı düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Eğitimde Etkili İletişim Kursu kapsamında eğitimde etkin iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitimler ve seminerler verilecek. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından yürütülecek kısa dönemli eğitim ve sertifika programı; yeni nesil öğrencilerle iletişim, öğretmen aile iletişimi, ergenlerde iletişim, sınıf içi etkili iletişim, yönetici-çalışanlararası çatışma çözümleme, dinleme becerisinin geliştirilmesi, diksiyon, hitabet ve beden dili konularını içerecek. Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) kısa dönemli eğitim ve sertifika programları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek sertifika programı kapsamındaki uygulamalı eğitimler ve seminerler 2 Nisan 2018 tarihinde başlayacak ve beş hafta boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Mirici: Bireyin İletişim Ve Etkileşim Konularındaki Yetkinliği Toplumda Saygın Ve Başarılı Bir Yer Edinmesinde Anahtar Rol Oynuyor
Eğitimde Etkili İletişim kısa dönemli eğitim ve sertifika programında verilecek seminer ve uygulamalı eğitimlerin içeriksel zenginliğinin ve amaç odaklı bütünselliğinin altını çizen YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, bu eğitim programının katılımcıların iletişim ve etkileşim yetkinliklerini geliştirmelerine çok önemli bir katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından yürütülecek programının yeni nesil öğrencilerle iletişim, öğretmen aile iletişimi, ergenlerde iletişim, sınıf içi etkili iletişim, yönetici-çalışanlararası çatışma çözümleme, dinleme becerisinin geliştirilmesi, diksiyon, hitabet ve beden dili konularını içereceğini belirten Prof. Dr. Mirici,“Meslek yaşamı insan ile ilgili olan her bireyin iletişim ve etkileşim konularında yetkinliğini artırmaya gereksinimi vardır. Gerek sözlü iletişimin ve gerekse beden dilinin kullanımının toplumda saygın ve başarılı bir yer edinmede anahtar rol oynadığı bilinmektedir. Bu sertifika programına katılanların bireysel iletişim başarılarının yanı sıra, iş görüşmelerinden dost edinmeye kadar her konuda kendilerine güvenlerinin artacağına inanıyorum.” dedi

Koldaş: Eğitimin Tüm Paydaşlarının Ortak Bir Dil Ve Etkin İletişim Becerileri Geliştirmelerine Katkı Sağlayacak
Eğitim programının amacı ve hedefleriyle ilgili açıklama yapan YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, toplumsal yaşamda karşılaştığımız birçok sorunun paydaşlar arasında etkin ve işleyen bir iletişimin oluşturulamaması nedeniyle daha da karmaşıklaşabildiğinin altını çizdi. Etkili iletişim sertifika programıyla özellikle eğitim paydaşları arasında daha sağlıklı işleyen bir iletişim sürecine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Doç. Dr. Koldaş, “İletişim, toplum yaşamımızın her alanında birbirimizi doğru anlayabilmemiz ve ortak sorunlarımızın çözümüne yönelik tüm paydaşların düşüncelerini yansıtabilecek kalıcı çözümler üretebilmemiz açısından en önemli süreçlerden biridir. Eğitim alanında da paydaşlar arasında ortak bir düşünsel zeminin oluşturulabilmesi için ortak bir dilin ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inançtan hareketle, başta öğretmenler, eğitim yöneticileri, veliler, öğretmen ve eğitimci adayları olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarına yönelik olarak tasarlanan bu eğitimle, eğitim alanında sorun çözme odaklı ortak bir dil yaratılmasına ve bu dilin etkin bir şekilde kullanılmasına imkânverecek etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

2018 yılı Bahar akademik döneminde gerçekleştirilecek olan "Eğitimde Etkili İletişim Kursu" ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve detaylı bilgi için www.neu.edu.tr web sayfasından, [email protected] ve e-posta adresinden, Yakın Doğu Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfasından (facebook: ydüyaşamboyueğitimmerkezi), 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.