Doç. Dr. Nur Köprülü Ürdün Krallığı’nın Dış Politika Yapılanması Üzerinde Yürüttüğü Kitap Çalışmasını Ortadoğu Paneli’nde Anlattı…
Eklenme Tarihi: 02 Ocak 2019, 08:12
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:44

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, Ankara Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen “Orta Doğu: Ülkeler ve Dış Politika” başlıklı panele katılarak Ürdün Haşimi Krallığı örneği üzerine hazırladığı kitap bölümünü sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiyle göre, Doç. Dr. Nur Köprülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meliha Benli Altunışık’ın derleyeceği ve özelde Orta Doğu alanında çalışmalar yürüten ODTÜ Uluslararası İlişikler Bölümü mezunlarının bir araya geldiği “Orta Doğu: Ülkeler ve Dış Politika” başlıklı kitap çalışmasının ilk ayağını oluşturan panelde akademik uzmanlık ve araştırma alanı olan Ürdün Krallığı’nın dış politika yapılanmasını şekillendiren içsel, bölgesel ve küresel etkenleri kaleme aldığı kitap bölümü çalışmasını Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen panelde öğretim üyeleri ve öğrenciler ile paylaştı.

Panelde, Ürdün’ün yanı sıra, Mısır, Irak, Lübnan, Suriye, Tunus ve İsrail gibi ülke örnekleri üzerine çalışmaların sunuldu.

Haşimi Krallığı İstisnai Örneklerden…
Doç. Dr. Nur Köprülü, Ürdün Haşimi Krallığı’nın, Arap-İsrail meselesine müdahil taraflardan biri olması ve bunun önemli bir sonucu olarak hatırı sayılır bir sayıda Filistinli nüfus barındırması nedeni ile bölgedeki ulus ve kimlik–inşa süreçleri irdelendiğinde istisnai bir örnek olarak karşımıza çıkarmakta olduğunu söyledi. Doç. Dr. Köprülü, Ürdün’ün coğrafik ve tarihsel olarak Filistin toprakları ve İsrail ile Arap dünyası arasındaki konumlanışının, Batılı aktörler tarafından tarihsel olarak önem arz ettiğine değinerek dışa bağımlı ekonomisi, toplumsal çeşitlilik ve politik kırılganlık neticesinde Ürdün’ün bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilenmekte olduğuna işaret etti. Bu nedenle, ülkenin en temel dış politika hedefinin ulusal güvenliğin ve bölgesel istikrarın muhafaza edilmesi yönünde şekillendiğini vurgulayan Doç. Dr. Köprülü, Ürdün Krallığının son yıllarda karşı karşıya kaldığı en önemli dış kaynaklı sorunlardan birisinin Arap ayaklanmaları sonrası Suriye’de baş gösteren iç çatışmanın yarattığı bölgesel güç dengesizliği ve siyasal belirsizlik ile birlikte Suriye’den göç etmek zorunda bırakılan mülteciler olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Nur Köprülü; “Arap Baharından sonra, Orta Doğu’daki siyasal değişim süreçlerini değerlendirebilmek için ana akım yaklaşımlar olan demokratikleşme ve otoriteryan esneklik tartışmalarından öteye geçerek yeni bir sistematik perspektif üretme ihtiyacı doğmuştur” dedi.