Covid-19’un Kan Bağışlarında Yarattığı Düşüşü Telafi Edelim
Date Added: 19 Mart 2020, 11:50
Last Updated Date:23 Kasım 2020, 15:05
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Adına Açıklamada Bulunan Prof. Dr. H. Kaya Süer, Günümüzdeki Covid-19 Pandemisi Nedeni ile Kan Bağışı Sayılarında Belirgin Bir Azalma Olduğunu Söyledi.  Prof. Dr. H. Kaya Süer Halka “Başta Talasemi ve Kanser Hastaları Olmak Üzere, Ülkemizde Düzenli Kan Nakli İhtiyacı Bulunan Hasta Grupları için Kan Bağışında Bulunun.” Çağrısında Bulundu. 

Prof. Dr. H. Kaya Süer, Covid-19 pandemisi nedeniyle kan bankalarına yapılan kan bağışlarında azalma olduğuna dikkat çekerek, ülkemizde düzenli kan nakline ihtiyaç duyan hasta grupları olduğunu hatırlattı.  “Başta Talasemi ve kanser hastaları olmak üzere düzenli kana ihtiyaç duyan hasta grupları vardır.  İçinde bulunduğumuz dönemde, kişilerin kan bankalarına gidip bağış yapma konusunda çekinceleri olması doğaldır.  Ancak bu ihtiyacın da giderilmesi önemlidir.” diyen Prof. Dr. H. Kaya Süer, halka kan bağışında bulunma çağrısı yaptı.

Prof. Dr. H. Kaya Süer; “Covid-19’un Kan Güvenliği Üzerinde Etkisi Olduğunu Gösteren Bir Veri Bulunmuyor.”
Geçmişte yaşanan SARS CoV ve MERS CoV salgınlarında kan transfüzyonuna bağlı olarak gelişen bir enfeksiyon bildirilmediğine dikkat çeken Prof. Dr. H. Kaya Süer, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ile Gıda ve İlaç Birliği’nin (FDA), Covid-19’un kan güvenliği üzerinde etkisi olduğunu gösteren bir veri olmaması nedeni ile kan nakli konusunda kan kuruluşlarına bir öneride bulunmadıklarını, Amerikan Kan Bankaları Birliği (AABB)’nin de dünya genelinde kan bağışı oranlarındaki azalmaya dikkat çekerek, sağlıklı donörlere kan bağışında bulunmaları konusunda çağrıda bulunduğunu belirtti.

Prof. Dr. H. Kaya Süer; “Sağlıklı Kişiler Tarafından Yapılacak Kan Bağışları ile Kan Bankası Stoklarının Doldurulmasına İhtiyaç Var.”
“Kan kuruluşları tarafından, bireylerin Covid-19'a kan bağışı süreci veya kan nakli yoluyla yakalanma riski olmadığı da ifade edilmektedir.” diyen Prof. Dr. H. Kaya Süer, bugüne kadar solunum virüslerinin genellikle bağış veya transfüzyonla bulaştığına dair verilere rastlanmadığını söyledi.

Sağlıklı kişiler tarafından yapılacak kan bağışları ile kan bankası stoklarının doldurulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. H. Kaya Süer, hastalığın kuluçka süresini dolduran bağışçıların aranarak klinik bilgilerinin alınabilineceğini ve bağışlanan kanların kullanıma girebileceğini söyledi.

Prof. Dr. H. Kaya Süer; “Covid-19 veya Başka Bir Sağlık Engeliniz Yoksa Kan Bağışında Bulunun.”
Prof. Dr. H. Kaya Süer, üç alt grupta toplanan Covid-19 olası vaka tanımlarını açıklayarak, bu tanımlara uymayan ayrıca kan bağışında bulunmak için başka bir engeli bulunmayan kişilerin, kan bankalarına başvurmasının önemine ve gerekliliğine dikkat çekti.

Covid-19 Olası Vaka Tanımları

Olası Vaka A:


  • Ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az birinin (öksürük ve solunum sıkıntısı) bulunması ve

  • Klinik tablonun başka bir hastalıkla açıklanamaması ve

  • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışı öyküsü bulunması


Olası Vaka B:

  • Akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az birinin (öksürük ve solunum sıkıntısı) bulunması ve

  • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış Covid-19 vakası ile yakın teması olması


Olası Vaka C:

  • Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az birinin bulunması (öksürük ve solunum sıkıntısı) ve

  • Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* ve

  • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması


*SARI; Son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve nefes darlığı, solunum sayısında artış, oksijen alımının azalması, düşük tansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği.