Çocuk Edebiyatı Üzerine Hazırlanan Çalışma International Journal of Languages Education and Teaching (IJLET) adlı Uluslararası Dergide Yayınlandı…
Eklenme Tarihi: 07 Ocak 2019, 16:04
Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 16:07

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç Dr. Burak Gökbulut ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezun öğrencilerinden Egemen Ergin’in hazırlamış oldukları “Değerler Eğitimi Açısından Aysel Gürmen’in 8-12 Yaş Aralığındaki Çocuklar İçin Yazdığı Eserlere Bir Bakış” isimli makale, International Journal of Languages Education and Teaching (IJLET) dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, The German National Library, MLA, Doaj, Erihplus, Ulrichsweb, ASOS ve SOBIAD gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan IJLET dergisinde yayımlanan makalede, Schwartz Değerler Ölçeğine göre Aysel Gürmen’nin yazmış olduğu kitaplar incelendi.

İncelenen kitaplarda en çok görülen değerler geleneksellik ve öz yönelim olurken, söz konusu değerlerin üzerinde yoğun olarak durulmasının yazarın kültürel unsurların aktarımına ve çocukların yaratıcı, özgün, kendi hedeflerini belirleyebilen bireyler olarak yetişmesine verdiği önemle doğrudan ilgili olduğu düşünülüyor.

Eğitimcilerin ve ailelerin, kültür ve değer aktarımı sırasında kullanacakları metinler arasında çocuk kitapları grubuna giren masallar, romanlar ve öykülerin önemli bir yer tuttuğunu belirten araştırmacılar, bu bağlamda Aysel Gürmen’in incelenen toplam 318 sayfalık dört kitabında Schwartz Değerler Listesinde yer alan bütün değerlere rastlanıldığını aktardılar. Gürmen’in dört kitabında 187 değer bulgusu tespit edildiği, bu sayı dikkate alındığında yazarın kitaplarının değerler açısından zengin olduğunu söylemenin mümkün olduğu kaydedildi. Öğretici nitelikte yazdığı kitaplarla dikkat çeken Aysel Gürmen’in eserleri aynı zamanda Türkçenin zenginliklerini göstermesi ve çocukların dil gelişimi açısından da son derece önem arz ediyor.

Ülkemizde Çocuk Edebiyatının Gelişmesi İçin Çalışmalar Yapılmalı…
Yapılan çalışma sonucunda Aysel Gürmen’in kitaplarından seçilen metinlere Türkçe ders kitapları içerisinde daha yoğun bir şekilde yer verilmesi gerektiği görüşü ortaya çıktı. Bununla birlikte ders dışında çocukların söz konusu kitapları okumaları sağlanmalı, çocuklar kitapları okuduktan sonra öğretmenler ve ailelerin sözü edilen değerler üzerinde durarak bu konuda çocukları bilgilendirmeleri önerildi. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çocuk edebiyatının gelişmesi için daha çok çalışma yapılması gerekliliğine vurgu yapan araştırmacılar, bu bağlamda Aysel Gürmen gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çıkan yazarların eserlerini tanıtacak çalışmalara yer verilmesi gerektiğini de belirttiler.