Bilekten Anjiyo Dönemi
Date Added: 17 Mart 2016, 17:40
Last Updated Date:30 Kasım 2020, 15:41
Ağrisiz, Kisa Süreli ve Konforlu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Uygulamakta Oldukları Kardiyolojik Tedaviler ve Dünyada Kardiyoloji Alanındaki Gelişmelerle Birlikte Özellikle Son Dönemde Daha Sık Uygulanmaya Başlayan Bilekten Anjiyo Yönteminin Avantajları Konusunda Açıklamalarda Bulundu.

Dünyada kardiyoloji alanındaki gelişmeler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yakından takip edilmekte, radial (bilekten) ve femoral (kasıktan) anjiyografi, periferik damar anjiyografi, kalp ritm bozukluklarına yönelik elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon, 3 boyutlu ekokardiyografi, doğuştan kalp hastalıklarına yönelik girişim (ASD, VSD kapatma) ile kalp kapağı hastalıklarına yönelik girişimsel tedaviler hastanemizin Kardiyoloji Ana Bilimdalı’nda başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Yılda 800’ün  Üzerinde Anjiyo Operasyonu

Hastanemizde uygulanan tedavi yöntemlerinde hasta sağlığı ve güvenliği yanında, konforu da göz önünde bulundurulmaktadır.  Kardiyoloji alanındaki teknolojik gelişmeler arasında özellikle bilekten anjiyografi dikkat çekmektedir.  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tecrübeli kardiyoloji ekibi tarafından her gün tanı ve tedavi amacıyla anjiyografi işlemi yapılmaktadır. Gerçekleştirilen anjiyoların yaklaşık %80’i bilekten olup, bu sayı yıllık 500-600 vakaya ulaşmaktadır.

Bilekten Anjiyografide Hasta Genellikle Ayni Gün Evine Gidiyor

Koroner anjiyografinin bilek damarından yapılmasının birçok avantajı bulunmaktadır.  En önemlisi, kasıktan yapılan girişimlerde seyrek de olsa görülebilen giriş yerine ait komplikasyonların (şişlikler, morarmalar, damar balonlaşması vs.) bilekten anjiyoda yok denecek kadar az görülmesidir.  Özellikle yaşlılarda bacak ve kalça bölgesi damarlarının aşırı kıvrımlı veya tıkalı oluşu, kasıktan yapılan anjiyoyu hem hasta hem de hekim için zorlu hale getirebilmektedir.  Ayrıca kasıktan yapılan girişimlerde, hastanın uzunca bir süre kasığında kum torbası ile birlikte ve çoğu merkezde uygulandığı üzere 1 gece hastanede yatması gerekmektedir.  Özellikle bel problemi olan bazı kişilerde, uzun bir süre kum torbasıyla böyle bir poziyonda yatışı sıkıntılı olabilmekte, idrar yapmakta da zorluklar yaşanabilmektedir.  Bilekten yapılan koroner anjiyografide ise bu şekilde uzun süreli yatış gerekli değildir.  Genellikle işlemden birkaç saat sonra hastanın evine gitmesi söz konusu olabilmektedir.  Yani hasta konforu açısından bilekten yapılan işlemler daha olumlu sonuçlar vermektedir.

Lokal Anestezi Altında Yapılan Bilekten Anjiyografi Acısız ve Kısa Süreli

Hastaların %98-99 gibi büyük bir çoğunluğunda radial arterler anjiyografi yapılmaya uygundur. Anjiyografi çoğunlukla sağ kol bileğine uygulanmakla birlikte, sol kol bileğine de aynı başarıyla uygulanabilmektedir.  Bilekten anjiyografi lokal anestezi altında, sadece el bileği uyuşturularak, hasta uyutulmadan yapılır.  Lokal anestezik ilaç iğneyle bileğe yapılırken hissedilen hafif bir yanma hissi dışında ek bir ağrı hissedilmez.  İşlemin hemen sonrasında bilek bandı kullanılarak kasıktan anjiyografiye kıyasla daha az olan kanama kontrolü sağlanır.  Aynı durum sadece anjiografi için değil PTCA (balon) ve stent uygulanan hastalar içinde geçerlidir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kardiyolojik Tedaviler Uzman ve Deneyimli Ellerde

Böyle olumlu özellikleri olmasına rağmen ülkemizde diğer merkezlerde, bilekten koroner anjiyografi, kasıktan yapılan girişimlere kıyasla çok daha nadir tercih edilmektedir. Bunun en önemli nedeni,  işlemi gerçekleştiren hekim için bu yolun biraz daha zahmetli oluşu ve tecrübe gereksinimidir.  Bilekten anjiyografi tercih edilirken, hastaların özellikle merkez ve hekim deneyimine dikkat etmesi önem arz etmektedir.  Yakın Doğu ÜniversitesiHastanesi’nde bilekten veya kasıktan oluşu farketmeksizin, koroner anjiyografi ile birlikte tüm kardiyolojik tedaviler, konusunda uzman deneyimli hekimler tarafından başarıyla gerçekleştirilmeye devam etmektedir.

Haberin Videosu