Akademik Yükseltilme ve Atanmalar ile ilgili Öğretim Elemanlarımıza Önemli Duyuru

Added On: 15 Temmuz 2021, Perşembe, 13:58
Last Edited On: 15 Temmuz 2021, Perşembe, 15:40

Akademik Yükseltilme ve Atanmalar ile ilgili Öğretim Elemanlarımıza Önemli Duyuru

Rektörlüğümüzün almış olduğu karar doğrultusunda Akademik Yükseltilme Başvuru tarihleri ve koşulları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Başvurular, 26 Temmuz – 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular Rektörlüğe şahsen ve [email protected] e-posta adresine aşağıda istenilen evraklar ile yapılmalıdır. (Komisyon Üyelerine e-posta gönderilmeyecektir)

Başvuru Dosyaları aşağıdaki şekilde olmalıdır;

Adayların yükseltilme ve atanma başvuru dosyaları Rektörlüğe çıktı olarak (print-out) ve elektronik ortamda (CD/DVD/Flash Bellek) sunulmalıdır. Dosyalar aşağıda belirtilen dökümanları içermelidir.

EK 3’deki formun doldurulup gerekli puanlamaların yapılmış halinin bir kopyası,

Adayın makalelerinin WOS, SCOPUS, ALAN İNDEKSLERİ ve ULAKBİM’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntülerinin çıktısı,

  • Doktora diplomasının kopyası,
  • Yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik belgeleri,
  • Eserlerinin birer nüshası,
  • Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayımlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgeleri veya DOİ numaraları,
  • Yabancı dil belgeleri (Üniversitemizin Eğitim Birimi tarafından verilecek yabancı dil muafiyeti belgesiyle Akademik Personelin Yükseltilme ve Atanma Komisyonuna başvuru yapılması ile KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan yabancı dil belgelerinin Üniversitemizin eşdeğerlik tablosuna uygun olarak en çok 5 yıl muafiyet sağlaması)
  • Yayın kitap ise basım sözleşmesi,
  • Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeler,
  • Eğiticinin Eğitimi Sertifikası (Yardımcı Doçentlik Başvuruları için).

Dosyaların teslimi: Ayten Angın (Rektör Yardımcısı Asistanı), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 2. Kat