Akademik Yükseltilme ve Atanmalar ile ilgili Öğretim Elemanlarımıza Önemli Duyuru
Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2024, 17:00

Rektörlüğümüzün almış olduğu karar doğrultusunda Akademik Yükseltilme Başvuru tarihleri ve koşulları sunulmuştur.

 1. Başvurular, 02 Nisan – 16 Nisan 2024 tarihleri arasında,
 2. Başvurular, https://lor.uzebim.digital/ internet sitesinde tarif edilen süreçler izlenerek yapılacaktır.

Başvuru için gerekli dokümanlar:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Özgeçmiş,
 • Dekan ve Bölüm Başkanından kadro / Bilim Alanı uygunluğunu belirten yazı,
 • UZEBİM Performans Değerlendirme Koordinatörlüğü’nden alınacak Kümülatif Yayın Puanlarını ve ALG/ALP puanlarını belirten belge ([email protected]),
 • EK 3’deki formun doldurulup gerekli puanlamaların yapılmış halinin bir kopyası,
 • Adayın makalelerinin Wos, Scopus, alan indeksleri ve Ulakbim’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntülerinin çıktısı,
 • Doktora diplomasının kopyası,
 • Yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik belgeleri,
 • Eserlerinin birer nüshası,
 • Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayımlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgeleri veya DOİ numaraları,
 • Yabancı dil belgeleri (Üniversitemizin Eğitim Birimi tarafından verilecek yabancı dil muafiyeti belgesiyle Akademik Personelin Yükseltilme ve Atanma Komisyonuna başvuru yapılması ile KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan yabancı dil belgelerinin Üniversitemizin eşdeğerlik tablosuna uygun olarak en çok 5 yıl muafiyet sağlaması)
 • Yayın kitap ise basım sözleşmesi,
 • Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeler,
 • Eğiticinin Eğitimi Sertifikası (Yardımcı Doçentlik Başvuruları için).