Akademik Personelin Yükseltilme ve Atanma Komisyonu’na Başvuracak Tüm Öğretim Elemanlarının Dikkatine

Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2017, Çarşamba, 17:11
Son düzenleme: 01 Aralık 2017, Cuma, 11:10
Akademik Personelin Yükseltilme ve Atanma Komisyonu’na Başvuracak Tüm Öğretim Elemanlarının Dikkatine

Akademik personelin yardımcı doçentliğe, doçentliğe ve profesörlüğe yükseltilme ve atanması Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nde verilen yönetmeliğin uygun koşulları çerçevesinde yapılacaktır.

Yükseltilme ve atanma koşullarını yerine getirmiş adaylar başvuru dosyalarını 07 Kasım – 01 Aralık 2017 tarihleri arasında Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri’ne şahsen teslim etmelidirler.

Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri;

 1. Prof. Dr. Fahreddin SADIKOĞLU- Komisyon Başkanı
 2. Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU- Komisyon Üyesi
 3. Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can BAŞER- Komisyon Üyesi
 4. Prof. Dr. Çelik ARUOBA- Komisyon Üyesi
 5. Prof. Dr. Nedim Sezgin İLGİ- Komisyon Üyesi
 6. Prof. Dr. İsmail SILA- Komisyon Üyesi

Dosyalar Komisyona Aşağıdaki İçerikte Sunulmalıdır;

 1. Başvuru dosyası Rektörlüğe aşağıdaki şekilde sunulur:

Adayların yükseltilme ve atama başvuru dosyaları Rektörlüğe, print edilmiş şekilde ve elektronik ortamda (CD/DVD/Flash Bellek) sunulur. Dosyalar aşağıda belirtilen dökümanları içerir:

 • Rektörlüğe yaptıkları başvuru dilekçesi,
 • Özgeçmişi,
 • EK 3’deki formun doldurulup gerekli puanlamaların yapılmış halinin bir kopyası,
 • Adayın makalelerinin WOS, SCOPUS, ALAN İNDEKSLERİ ve ULAKBİM’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntüsünün çıktısı,
 • Doktora diplomasının kopyası,
 • Yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik belgeleri,
 • Eserlerinin birer nüshası,
 • Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili dergi editöründen gelen kabul belgeleri,
 • Yabancı dil belgeleri (orijinali veya noter tasdikli kopyası),
 • Yayınlanmış kitap belgeleri,
 • Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeler.

Başvuru sahibinin, başvurulan unvanın zorunlu koşulu kapsamındaki makalelerinin en az % 70’i yayınlanmış olmalıdır.

 1. Başvuru dosyası komisyon üyelerine aşağıdaki şekilde elektronik ortamda (email / CD / DVD / flash bellek) sunulur:
 • Adayın Rektörlüğe başvuru dilekçesi (Hangi bilim dalına başvurduğunu belirterek)
 • Adayın Özgeçmişi (CV),
 • EK-3 formu (Form doldurulup gerekli puanlamalar yapılmalıdır)
 • Adayın makalelerinin WOS, SCOPUS, ALAN İNDEKSLERİ ve ULAKBİM’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntüleri,
 • Dergi editöründen gelmiş, kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgeleri.

Düşünceleriniz veya Sorularınız