Akademik Atanma ve Yükseltilmelerle ilgili Öğretim Elemanlarımıza Önemli Duyuru

Eklenme Tarihi: 13 Ekim 2020, Salı, 09:33
Son düzenleme: 13 Ekim 2020, Salı, 16:38

Akademik Atanma ve Yükseltilmelerle ilgili Öğretim Elemanlarımıza Önemli Duyuru

Rektörlüğümüzün almış olduğu karar doğrultusunda Akademik Yükseltilme Başvuru tarihleri ve koşulları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 1. 2020 Ekim ve Aralık aylarının son haftalarında alınacağı ilan edilen başvurular 23 Kasım – 27 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Başvurular Rektörlüğe şahsen ve [email protected] e-posta adresine aşağıda istenilen evraklar ile yapılmalıdır. (Komisyon Üyelerine e-posta gönderilmeyecektir)
 3. Başvuru Dosyaları aşağıdaki şekilde olmalıdır;

Adayların yükseltilme ve atanma başvuru dosyaları Rektörlüğe çıktı olarak (print-out) ve elektronik ortamda (CD/DVD/Flash Bellek) sunulmalıdır. Dosyalar aşağıda belirtilen dökümanları içermelidir.

 • Başvuru dilekçesi,
 • Özgeçmiş,
 • Dekan ve Bölüm Başkanının bilgi ve onayı olduğuna dair yazıları,
 • UZEBİM Performans Değerlendirme Koordinatörlüğü’nden alınacak Kümülatif Yayın Puanlarını belirten belge,
 • EK 3’deki formun doldurulup gerekli puanlamaların yapılmış halinin bir kopyası,
 • Adayın makalelerinin WOS, SCOPUS, ALAN İNDEKSLERİ ve ULAKBİM’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntülerinin çıktısı,
 • Doktora diplomasının kopyası,
 • Yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik belgeleri,
 • Eserlerinin birer nüshası,
 • Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayımlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgeleri veya DOİ numaraları,
 • Yabancı dil belgeleri (Resmi Onaylı),
 • Yayın kitap ise basım sözleşmesi,
 • Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeler,
 • Eğiticinin Eğitimi Sertifikası (Yardımcı Doçentlik Başvuruları için).

Dosyaların teslimi: Ayten Angın (Rektör Yardımcısı Asistanı), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 2. Kat