Akademik Atanma ve Yükseltilmelerle ilgili Öğretim Elemanlarımıza Önemli Duyuru
Date Added: 13 Ekim 2020, 09:33
Last Updated Date:18 Kasım 2020, 10:06


Rektörlüğümüzün almış olduğu karar doğrultusunda Akademik Yükseltilme Başvuru tarihleri ve koşulları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 1. 2020 Ekim ve Aralık aylarının son haftalarında alınacağı ilan edilen başvurular 23 Kasım – 27 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Başvurular Rektörlüğe şahsen ve [email protected] e-posta adresine aşağıda istenilen evraklar ile yapılmalıdır. (Komisyon Üyelerine e-posta gönderilmeyecektir)
 3. Başvuru Dosyaları aşağıdaki şekilde olmalıdır;

Adayların yükseltilme ve atanma başvuru dosyaları Rektörlüğe çıktı olarak (print-out) ve elektronik ortamda (CD/DVD/Flash Bellek) sunulmalıdır. Dosyalar aşağıda belirtilen dökümanları içermelidir.

 • Başvuru dilekçesi,
 • Özgeçmiş,
 • Dekan ve Bölüm Başkanının bilgi ve onayı olduğuna dair yazıları,
 • UZEBİM Performans Değerlendirme Koordinatörlüğü’nden alınacak Kümülatif Yayın Puanlarını belirten belge,
 • EK 3’deki formun doldurulup gerekli puanlamaların yapılmış halinin bir kopyası,
 • Adayın makalelerinin WOS, SCOPUS, ALAN İNDEKSLERİ ve ULAKBİM’de tarandığını kanıtlayan ekran görüntülerinin çıktısı,
 • Doktora diplomasının kopyası,
 • Yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik belgeleri,
 • Eserlerinin birer nüshası,
 • Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayımlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgeleri veya DOİ numaraları,
 • Yabancı dil belgeleri (Resmi Onaylı),
 • Yayın kitap ise basım sözleşmesi,
 • Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeler,
 • Eğiticinin Eğitimi Sertifikası (Yardımcı Doçentlik Başvuruları için).

Dosyaların teslimi: Ayten Angın (Rektör Yardımcısı Asistanı), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 2. Kat